г. Киев, 03118,
Краснозвездный просп., 150-А, оф. 82
(044) 525 - 28 - 53
secretary@saturn.k.kiev.ua

ДСТУ 4466-9:2008: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИКОРИСТОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ HFC 227 ea

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено конкретні вимоги щодо систем газового пожежогасіння, в яких як вогнегасну речовину використовують HFC227еа. Він містить дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини, вимоги щодо системи пожежогасіння, її експлуатування і убезпечення і стосується систем, що працюють за номінального тиску 25 бар та 42 бар, який створюють за допомогою азоту. Це не унеможливлює використовування інших систем.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ1 бар = 105 н·м-2 = 100 кПа.

У разі застосування цього стандарту необхідно виконувати положення таких документів, на які даються посилання. Якщо документ датовано, то наступні поправки або зміни до цього видання не застосовують. Для недатованих посилань застосовують останню редакцію документа, на який наведено посилання (в тому числі й поправки).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 14520-1:2006 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements.


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯISO 14520-1:2006 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯВ Україні чинний ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD).

4.1 Загальні відомостіУ цьому стандарті застосовують терміни та визначення, наведені в        ISO14520-1.

Вогнегасна речовина HFC227еа повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

HFC227еа є безбарвним газом, що майже не має запаху та не проводить електричний струм, густина якого приблизно в шість разів вища за густину повітря.

Фізичні властивості вогнегасної речовини HFC227еа наведено в    таблиці 2.

Вогонь за допомогою вогнегасної речовини HFC227еа гасять переважно за рахунок фізичного впливу, але частково і за рахунок хімічної реакції.

Таблица1z

Таблица1

Таблица1


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯВеличина 1?10
-6 відповідає 1?10-4%.

Таблица2z

4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння, в яких використовують вогнегасну речовину HFC227еа

Системи пожежогасіння об’ємним способом, в яких використовують вогнегасну речовину HFC227еа, можна використовувати для гасіння пожеж усіх класів з урахуванням обмежень, описаних у розділі 4 ISO14520-1.

Необхідні кількості вогнегасної речовини за різних концентрацій з розрахунку на одиницю об’єму захищуваного приміщення наведено в таблиці 3. їх визначено за методиками, зазначеними у 7.6 ISO14520-1:2006.

Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для гасіння н-гептану об’ємним способом і поверхневих пожеж класу А наведено у таблиці 4, інших горючих речовин – у таблиці 5, а мінімальні флегматизувальні концентрації – у таблиці 6.

Таблица3z

Таблица4z

Таблица5z

Таблица6z


5 БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ

Під час проектування системи пожежогасіння необхідно враховувати будь-яку небезпеку для персоналу, обумовлену подаванням вогнегасної речовини HFC227еа. Потенційна небезпека може виникати внаслідок впливу:

a)самої вогнегасної речовини;

b)продуктів згоряння, що утворюються під час пожежі;

c)  продуктів розкладу вогнегасної речовини під дією вогню. Необхідні вимоги щодо безпеки описано у розділі 5 ISO14520-1.

Інформацію щодо токсикологічних властивостей вогнегасної речовини HFC227еа наведено в таблиці 7.

Таблица7z

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ АЛК (ALC) – абсолютна летальна концентрація.

6 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

6.1 Щільність завантаження

Тиск у резервуарах для зберігання вогнегасної речовини не повинен перевищувати значень, зазначених у таблицях 8 і 9 для систем пожежогасіння, які працюють під тиском 25 бар і 42 бар відповідно.

Перевищення щільності завантаження резервуара може призвести до повного його заповнення вогнегасною речовиною, яка перебуває в рідкому стані. При цьому незначне підвищення температури спричиняє надзвичайне підвищення тиску у резервуарі для зберігання вогнегасної речовини, що може призвести до порушення цілісності конструкції резервуара.

На рисунках 1 і 2 наведено залежності між тиском і температурою для різних значень щільності завантаження.

Таблица89z

6.2 Створення надлишкового тиску

Надлишковий тиск у резервуарах для зберігання вогнегасної речовини треба створювати за допомогою азоту, вміст вологи в якому не перевищує 60 х 10-6 (за масою), до встановлення рівноважного значення 25 бар або 42 бар за температури 21 °С (крім винятку – див. розділ 1).

6.3 Кількість вогнегасної речовини

Кількість вогнегасної речовини повинна бути мінімально необхідною для досягнення нормативної концентрації для гасіння об’ємним способом у пожежонебезпечному просторі за мінімальної очікуваної температури. Цю кількість визначають відповідно до таблиці 3 за методом, описаним у 7.6 ISO14520-1.

Нормативні концентрації для гасіння об’ємним способом для захисту відповідних пожежонебезпечних об’єктів треба обирати відповідно до таблиці 4. У них враховано коефіцієнт безпеки відносно мінімальної вогнегасної концентрації, який становить не менше ніж 1,3. Для захисту деяких пожежонебезпечних об’єктів коефіцієнт безпеки для гасіння об’ємним способом може бути підвищений за погодженням з відповідним органом влади.

Рисунок1z

Рисунок2z

ДОДАТОК НА

(довідковий)

Додатокz

Пояснення:

Доповнення зроблене у зв’язку з відсутністю на теперішній час в Україні сучасної випробовувальної бази, яка повністю задовольняє вимоги ISO 14520-1:2006. Застосовування альтернативних (паралельних) методів випробовування дозволить визначати ці показники з достатньою точністю, достовірністю та відтворністю результатів.

КодУКНД 13.220.10

Ключові слова:вогнегасна речовина HFC227еа, системи газового пожежогасіння.

О консорциуме
  • Консорциум САТУРН имеет 18-летний опыт на рынке услуг безопасности и, благодаря комплексному подходу и использованию передовых технологий, предлагает широкий спектр решенийдля объектов любой сложности.
  • Яндекс.Метрика
    Live Chat Software