м. Київ, 03118,
Червонозоряний просп., 150-А, оф. 82
(044) 525 - 28 - 53
secretary@saturn.k.kiev.ua

Який сейф потрібен вдома

Останнім часом через нестабільну ситуацію з банками багато українців воліють всі свої заощадження зберігати вдома в сейфі.

На сьогоднішній день у продажу доступні різноманітні моделі даної продукції, кожна з яких відрізняється матеріалом виготовлення, товщиною металу, системою захисту і замком. Тому під час вибору такого важливого в кожному будинку «помічника», перш за все, необхідно керуватися метою його використання.

Для початку потрібно визначити, що Ви будете в ньому зберігати: цінні папери, коштовності і гроші, зброю або магнітні носії.

Також вирішіть, від чого Ви хочете захистити свої цінні речі: грабіжники, вогонь чи стихійне лихо. Від цих параметрів і буде залежити тип сейфа: вогнестійкий, взломостійкий, вогнезломостійкий, збройовий.

Потрібно визначитися з зовнішнім і внутрішнім розміром сейфа (ці параметри можуть сильно відрізняються в залежності від моделі). Не забувайте, внутрішній простір сейфа Ви повинні вибирати з урахуванням зростання Ваших майбутніх потреб, тобто на 25-30% більше. Сейф також може бути обладнаний касовим осередком (трейзер), який окремо закривається на ключ і регулюється поличками.

Далі вибираєте місце де буде знаходитися сейф: всередині стіни або підлоги, підвалі, гаражі, спальні. Пам’ятайте, що сейфи бувають дуже важкі, тому Вам необхідно також враховувати це при ухваленні рішення про розміщення.
Вирішіть, як Ви хотіли б відкривати свій сейф. Надійний сейф без висококласного замку – це вже не надійний сейф. Адже не дарма ж у всьому світі добре відомо словосполучення «сейфовий замок». Але замків багато, і притому різних. Розділити їх можна на ключові і кодові.

Вимоги до виконання ключа треба пред’являти найвищі, адже точність виготовлення ключа – гарантія від його підробки. У комплекті сейфа всього два ключі: один знаходиться у господаря, а інший повинен бути надійно захований.

Все частіше сейфи постачають з електронними замками. Вони досить дорогі, не мають недоліків механічних кодових замків, але батарейки в них іноді сідають, а заміна клавіатури в разі пошкодження обійдеться дуже недешево. Переваги – вільна зміна коду, захист від підбору комбінації, в дорогих моделях – затримка відкривання, можливість підключення сигналізації або до пульта охорони, ієрархічні коди і т. п.

Але і це ще далеко не все. Існують варіанти замків з магнітними ключами, а також з кодовими безконтактними ключами, працюючими в інфрачервоному, ультразвуковому або радіодіапазонах, і багато інших дивовижних рішень.
Втім, варто зауважити, що не надто ласі на новизну власники сейфів в більшості своїй залишаються вірні поєднанню сувальдного сейфового замку з механічним кодовим.

Вартість сейфів сильно відрізняється залежно від класу захисту, місткості, бренду. Якщо при покупці сейфа виникли сумніви, можна використовувати розхожу формулу – ціна сейфа повинна бути в районі 10-15% від вартості майна, що зберігається.

І на останок хочеться додати, що жоден сейф не гарантує повний захист від злому. Він є лише елементом загальної системи безпеки, яка повинна включати в себе фізичну охорону об’єкта, наявність сигналізації і систему контролю доступу.

САТУРН-БЕЗПЕЧНО ЯК НА ОКРЕМІЙ ПЛАНЕТІ

Bord_Saturn_6000x3000mm

ДСТУ 4466-9:2008: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИКОРИСТОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ HFC 227 ea

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено конкретні вимоги щодо систем газового пожежогасіння, в яких як вогнегасну речовину використовують HFC227еа. Він містить дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини, вимоги щодо системи пожежогасіння, її експлуатування і убезпечення і стосується систем, що працюють за номінального тиску 25 бар та 42 бар, який створюють за допомогою азоту. Це не унеможливлює використовування інших систем.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ1 бар = 105 н·м-2 = 100 кПа.

У разі застосування цього стандарту необхідно виконувати положення таких документів, на які даються посилання. Якщо документ датовано, то наступні поправки або зміни до цього видання не застосовують. Для недатованих посилань застосовують останню редакцію документа, на який наведено посилання (в тому числі й поправки).

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 14520-1:2006 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements.


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯISO 14520-1:2006 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯВ Україні чинний ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD).

4.1 Загальні відомостіУ цьому стандарті застосовують терміни та визначення, наведені в        ISO14520-1.

Вогнегасна речовина HFC227еа повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

HFC227еа є безбарвним газом, що майже не має запаху та не проводить електричний струм, густина якого приблизно в шість разів вища за густину повітря.

Фізичні властивості вогнегасної речовини HFC227еа наведено в    таблиці 2.

Вогонь за допомогою вогнегасної речовини HFC227еа гасять переважно за рахунок фізичного впливу, але частково і за рахунок хімічної реакції.

Таблица1z

Таблица1

Таблица1


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯВеличина 1?10
-6 відповідає 1?10-4%.

Таблица2z

4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння, в яких використовують вогнегасну речовину HFC227еа

Системи пожежогасіння об’ємним способом, в яких використовують вогнегасну речовину HFC227еа, можна використовувати для гасіння пожеж усіх класів з урахуванням обмежень, описаних у розділі 4 ISO14520-1.

Необхідні кількості вогнегасної речовини за різних концентрацій з розрахунку на одиницю об’єму захищуваного приміщення наведено в таблиці 3. їх визначено за методиками, зазначеними у 7.6 ISO14520-1:2006.

Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для гасіння н-гептану об’ємним способом і поверхневих пожеж класу А наведено у таблиці 4, інших горючих речовин – у таблиці 5, а мінімальні флегматизувальні концентрації – у таблиці 6.

Таблица3z

Таблица4z

Таблица5z

Таблица6z


5 БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ

Під час проектування системи пожежогасіння необхідно враховувати будь-яку небезпеку для персоналу, обумовлену подаванням вогнегасної речовини HFC227еа. Потенційна небезпека може виникати внаслідок впливу:

a)самої вогнегасної речовини;

b)продуктів згоряння, що утворюються під час пожежі;

c)  продуктів розкладу вогнегасної речовини під дією вогню. Необхідні вимоги щодо безпеки описано у розділі 5 ISO14520-1.

Інформацію щодо токсикологічних властивостей вогнегасної речовини HFC227еа наведено в таблиці 7.

Таблица7z

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ АЛК (ALC) – абсолютна летальна концентрація.

6 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

6.1 Щільність завантаження

Тиск у резервуарах для зберігання вогнегасної речовини не повинен перевищувати значень, зазначених у таблицях 8 і 9 для систем пожежогасіння, які працюють під тиском 25 бар і 42 бар відповідно.

Перевищення щільності завантаження резервуара може призвести до повного його заповнення вогнегасною речовиною, яка перебуває в рідкому стані. При цьому незначне підвищення температури спричиняє надзвичайне підвищення тиску у резервуарі для зберігання вогнегасної речовини, що може призвести до порушення цілісності конструкції резервуара.

На рисунках 1 і 2 наведено залежності між тиском і температурою для різних значень щільності завантаження.

Таблица89z

6.2 Створення надлишкового тиску

Надлишковий тиск у резервуарах для зберігання вогнегасної речовини треба створювати за допомогою азоту, вміст вологи в якому не перевищує 60 х 10-6 (за масою), до встановлення рівноважного значення 25 бар або 42 бар за температури 21 °С (крім винятку – див. розділ 1).

6.3 Кількість вогнегасної речовини

Кількість вогнегасної речовини повинна бути мінімально необхідною для досягнення нормативної концентрації для гасіння об’ємним способом у пожежонебезпечному просторі за мінімальної очікуваної температури. Цю кількість визначають відповідно до таблиці 3 за методом, описаним у 7.6 ISO14520-1.

Нормативні концентрації для гасіння об’ємним способом для захисту відповідних пожежонебезпечних об’єктів треба обирати відповідно до таблиці 4. У них враховано коефіцієнт безпеки відносно мінімальної вогнегасної концентрації, який становить не менше ніж 1,3. Для захисту деяких пожежонебезпечних об’єктів коефіцієнт безпеки для гасіння об’ємним способом може бути підвищений за погодженням з відповідним органом влади.

Рисунок1z

Рисунок2z

ДОДАТОК НА

(довідковий)

Додатокz

Пояснення:

Доповнення зроблене у зв’язку з відсутністю на теперішній час в Україні сучасної випробовувальної бази, яка повністю задовольняє вимоги ISO 14520-1:2006. Застосовування альтернативних (паралельних) методів випробовування дозволить визначати ці показники з достатньою точністю, достовірністю та відтворністю результатів.

КодУКНД 13.220.10

Ключові слова:вогнегасна речовина HFC227еа, системи газового пожежогасіння.

Новосілля Saturn Consortium (фотозвіт)

Шановні друзі!

Наш офіс офіційно відкритий! Дякую всім, хто прийшов розділити, підтримав дистанційно, дуже важливу для групи компаній Сатурн подію!

Хочу від усієї душі подякувати всіх нашим співробітникам, хто працював над ремонтом цього офісу, допомагав в облаштуванні, переїзді та організації самого свята. Дякую!

Директор ТОВ “Сатурн-К” Павловський О.В.

20141218185856201412181048142014121812472820141218104728 10390919_677341655717086_7899021754398257738_n 20141218124129 20141218124137 2014121812413810429225_677339615717290_363969284981981211_n 20141218124153 1510824_677339539050631_3616922419698805186_n 2014121812541920141218183628 20141218144744 20141218144803 20141218152518 20141218175128

Світовий ринок СКУД в 2017 році досягне обсягу 16,3 млрд. доларів

biometriya12

Ринок СКУД, кілька останніх років переживав серйозний спад, відновився і починає динамічно зростати по всьому світу. Досліджуючи його стан і прогнозуючи розвиток, компанія Markets and Markets вважає, що в 2017 р обсяг ринку може досягти 16,3 млрд доларів. При цьому враховуються сегменти аутентифікації, тривожної сигналізації і захисту периметру.

Згідно маркетинговому звіту дослідницької компанії Markets and Markets (“Ринок систем контролю і управління доступом (системи аутентифікації, біометрія, ID-карти, сенсорні панелі і кодонабірні панелі, дверні контакти, системи тривожної сигналізації і захисту периметру): глобальний аналіз і прогнози 2012-2017 рр. по областях застосування і регіонам “) очікується, що обсяг світового ринку електронного обладнання СКУД досягне 16,3 млрд доларів до 2017 при щорічному темпі росту 7%.

За останні роки загрози безпеці стали набагато більш комплексними, що призвело до значного збільшення потреби в електронних системах контролю і управління доступом. Ризики безпеки для державної та приватної власності походять як від власних громадян, так і громадян зарубіжних країн.

Ключові ринки

Розглядаючи ринок електронного обладнання СКУД, компанія Markets and Markets включає в нього системи аутентифікації, системи тривожної сигналізації і захисту периметру, оскільки всі вони дозволяють контролювати і запобігати дії порушників.

Сенс у тому, що обладнання аутентифікації працює в реальному часі і дозволяє активно запобігати несанкціонованому доступу, який фіксують системи тривожної сигналізації і захисту периметру. У результаті ринок електронного обладнання СКУД показує динамічне зростання і високий рівень продажів устаткування по всьому світу.

США лідирують за часткою в загальносвітовому обсязі ринку СКУД; слідом йдуть країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Австралія, далі - країни Європи.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні нові перспективи для постачальників обладнання та послуг контролю доступу відкрили розморожені” будівельні проекти та інфраструктурний бум. А в країнах Близького Сходу та Африки держструктури, організації та підприємства були змушені переглянути свої стратегії безпеки в результаті ряду цивільних повстань останнього часу.

Ключові гравці

На думку аналітиків Markets and Markets, динамічний і перспективний тренд на світовому ринку електронного обладнання СКУД - це попит на рішення контролю доступу, інтегровані з системами сигналізації та оповіщення.

Зростання в цьому сегменті обумовлене насамперед збільшенням кількості інцидентів і посиленням законодавчих вимог щодо захисту об’єктів та інформації.

Серед інших, до основних гравців світового ринку електронного обладнання СКУД аналітики Markets and Markets відносять компанії Bosch Security Systems (Німеччина), Siemens Building Technologies (Швейцарія), Honeywell International (США), Schneider Electric (Франція), ASSA ABLOY (Швеція), Tyco International (Швейцарія), Magal Security Systems (Ізраїль) і Future Fibre Technology (Австралія).

За матеріалами: liga.net

Поради щодо підбору обладнання для системи аналогового відеоспостереження

video

З усіх існуючих технічних засобів охорони, відеоспостереження є найпоширенішим, тому як відеозапис можна використовувати як доказ вчинення правопорушення та й часто відеоспостереження використовується як допоміжна система охоронної сигналізації периметра або навіть пожежних систем. У разі пожежної сигналізації відеоспостереження допомагає виявити помилкове спрацьовування датчика - просто подивившись в реальному часі, що відбувається в приміщенні, звідки надійшов сигнал «Пожежа».

Завдання даної системи можуть бути самими різними і, як було сказано вище, самостійними або допоміжними - це вихідна точка в складанні концепції системи. Тепер переходимо до основних характеристик обладнання, які потрібно враховувати при його підборі для майбутньої системи.

1. Камери

Існує кілька основних характеристик, розібравшись в яких, можна з легкістю підібрати камеру під існуючу задачу.

Чи важливий колір?

Зараз чорно-білі камери використовуються вкрай рідко. В основному, без кольору не обійтися. Приміром, для відеоспостереження в паркінгу або на платній стоянці. В такому випадку слід вибрати обов’язково кольорову камеру з великою роздільною здатністю, щоб бачити колір машини і при цьому мати можливість розглянути номера.

Місце встановлення

В приміщенні камери працюють (за винятком кухонь і тому подібних приміщень) при оптимальних умовах і не вимагають додаткового захисту від температурних коливань або підвищеної вологості.

В умовах же вулиці, потрібні більш захищені камери з герметичним корпусом, спеціально обробленою оптикою і (якщо потрібно) з системою підігріву або охолодження.

Чутливість до світла

Найважливіший параметр при виборі камери. Чутливість - це параметр, який показує мінімально необхідний рівень освітленості для того, щоб камера могла нормально відображати картинку. Якщо освітленість буде нижче допустимого рівня, то камера просто «сліпне». Освітленість вимірюють в Люксах і цей показник завжди зазначений в технічних характеристиках камер. Діапазон, зазвичай, коливається від 0,1 Lux до 10 000 Lux, де 0,1 Lux  - рівень освітленості на вулиці в безмісячну ніч, а 10 000 Lux - денне природне освітлення в сонячну погоду на вулиці.

Роздільна здатність камери

В аналоговому відеоспостереженні для характеристики роздільної здатності використовується телевізійний формат ТВЛ, тобто кількість ліній по вертикалі, які здатна передавати камера. Горизонтальні лінії не беруться до уваги, оскільки їх кількість завжди однакова625 (стандарт телевізійного сигналу).

400 ТВЛ - стандарт кількості вертикальних ліній для телебачення, а роздільна здатність камери відеоспостереження повинна бути не менше 420 і максимум - 1000 ТВЛ (існуючий на даний момент).

Кут огляду

Від кута огляду залежить скільки простору ми побачимо і в якій деталізації. Чим менше кут огляду - тим більше фокусна відстань (ефект наближення), чим більше кут - тим більше простору бачимо на картинці (але в меншому фокусі).

Наприклад, щоб бачити вхідні двері в невеликому приміщенні досить кута огляду в 14 °. Картинка виходить дуже чітка і дозволяє ідентифікувати 100% осіб, що заходять. Якщо в такому ж приміщенні встановити камеру з кутом огляду 104 °, ми зможемо бачити, що відбувається в приміщенні, але отримаємо картинку в меншому фокусі.

2. Інші складові системи

Відеореєстратор і плата відеозахвату

Це два різні способи запису і зберігання відео камер спостереження. У разі, якщо ми підключаємо камеру до відеореєстратора, сигнал оцифровується і записується на жорсткий диск, який знаходиться в самому ж відеореєстраторові. Використання відеореєстратора також дозволяє переглядати відео в режимі реального часу.

Плата відеозахвату - найчастіше PCI або PCI-E-сумісна плата, яка також перетворює аналоговий сигнал в цифровий відеопотік, але, в даному випадку, плата є частиною комп’ютера, де сигнал обробляється і записується на власний жорсткий диск або зовнішній носій.

Блок безперебійного живлення

Блок безперебійного живлення виконує відразу дві функції в системі. Перша - знижує вхідна напруга, друге - забезпечує безперебійне живлення в разі перепадів або короткочасного зникнення напруги в мережі.

Характеристика камери «живлення» складається з двох параметрів: необхідна вхідне напруга і споживана сила струму. Напруга, зазвичай, - це діапазон допустимих значень (9 -15 В і т. Д.) І він не змінюється, якщо ми підключаємо кілька камер до одного блоку живлення, а ось параметр «сила струму» необхідно підсумувати.

Кабель

Від якості кабелю залежить максимальна відстань передачі сигналу. У характеристиках, зазвичай, також вказують максимальну відстань передачі та допустимий відсоток втрати якості. Для передачі сигналу використовується коаксіальний, UTP та FTP кабель, а живлення, в основному, передається через ПВС і ШВВП. Можливий також варіант, коли і сигнал і живлення йдуть по одному кабелю (UTP чи FTP), але, в такому випадку, важливо правильно розрахувати допустиму довжину передачі.

Підвищення безпеки на будівельних майданчиках за допомогою RFID міток

RFID Метки

Автоматичне визначення місця розташування робочих в місці аварійної ситуації за допомогою RFID міток на касках будівельників.

В березня 2014 канадська нафтогазова компанія в Ньюфаундленді застосувала для організації рятувальних робіт на ділянці технологію радіочастотної зв’язку близького дії RFID, підтримуваної системою FS. В систему входить: RFID мітка, зчитувач, активатор, а також програмне забезпечення GuardRFID. Зазвичай в екстрених ситуаціях робітники повинні зібратися в зазначеному місці для евакуації. Проте насправді такий спосіб обліку працівників для організації рятувальних робіт важко виконати. Нове програмне забезпечення дозволяє враховувати людей в динаміці, не збираючи їх всіх разом.

FS центр, розташований у м Св. Жанні, не тільки контролював рятувальні та вантажно-розвантажувальні роботи, але й координував дії швидкої допомоги, платформа GuardRFID була змінена таким чином, щоб максимально відповідати вимогам фірми на всій території. У центрі припускали, що даний метод не дасть 100% результату, оскільки складно встановити мітки по всій площі техногенної катастрофи. Щоб виправити цей недолік, використовувалася система GuardRFID, працююча на 433 МГц (активні мітки), оснащена 4 пасивними мітками, які активізуються низькочастотними хвилями (125 кГц) в порталах зчитувача. Кожна мітка має свій ідентифікаційний номер. Дане програмне забезпечення здатне ідентифікувати людину при переході з одного місця в інше, при русі через вузьке горло.

GuardRFID

GuardRFID надала можливість канадській компанії встановити 14 зчитувачів і 25 міток, які можна поставити так, щоб вони завжди були під рукою. Якщо умови і місце розташування робіт міняються, то систему легко перевстановлюють в іншому місці. Як стверджує GuardRFID, по мірі пересування на нові ділянки, переставляють і всю систему. Всі дані зі зчитувачів передаються в Argus, а потім в FS центр, який пов’язує отриману інформацію з програмним забезпеченням планування нафтогазової компанії. Програма дозволяє побачити, наскільки швидко проводиться евакуація, і люди залишають робочі місця.

У кожного працівника на касці прикріплена спеціальна мітка, у якої є власний ідентифікаційний номер, який пов’язаний з його посвідченням особи в основній програмі підприємства. Місце прикріплення мітки було продумано, виключені варіанти, що призводять до порушення техніки безпеки. Коли працівник входить в зону працюючого передавача, мікрочіп передає свій номер в зчитувач, програма Фокус визначає становище людини за номером передавача. Програмне забезпечення дозволяє визначити також напрямок руху людини на основі запиту порталів на пройдених ділянках. Мітки здатні працювати в умовах снігопаду, окрім дуже сильного, низьких температур до -40 градусів. В даний час система відлагоджується, але вже в травні-червні вона зможе відслідковувати переміщення тисяч робітників. До кінця другого кварталу розробники мають намір випустити комерційну версію програми GuardRFID.

Джерело: allsecurity.info

МВС боротиметься з кіберзлочинністю разом з українським антивірусом

Zillya!Antivirus2

МВС боротиметься з кіберзлочинністю разом з українським розробником антивірусного ПЗ.

Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України підписало Меморандум про співпрацю з українським розробником антивірусного ПО під брендом Zillya! Антивірус .

Меморандум фіксує взаємні зобов’язання сторін і напрямки, в яких організації будуть взаємодіяти з метою впровадження та використання сучасних технологій в сфері боротьби з кіберзлочинністю

Серед ключових напрямків співробітництва:

1 Надання взаємних експертних консультацій.
2 Спільні дослідження зразків шкідливого ПЗ та інших виявлених кіберзагроз.
3 Розробка та апробація спеціалізованого програмного забезпечення.
4 Організація підготовки фахівців по боротьбі з кіберпеступностью та ін.

За словами Олега Сича, технічного директора антивірусної лабораторії Zillya, положення меморандуму про співпрацю вже знайшли свою реалізацію в ряді практичних дій:

“Фахівці Zillya! за останній місяць:

1 Виконали вивчення ряду шкідливих програм і надали по ним експертні висновки за запитом Управління боротьби з кіберзлочинністю.
2 Виявили і передали інформацію про фішинговому сайті, застосовувався зловмисниками для кібератаки на співробітників державних структур України. Спільно з МВС припинили його функціонування і провели розслідування з метою виявлення його власників.

Перші кроки в рамках співробітництва вселяють надію на те, що ми отримаємо реальний шанс підвищити рівень безпеки українського кіберпорстранства, т.к. практичну участь держави в цьому питанні критично важливо “.

У самому Управлінні по боротьбі з кіберзлочинністю відзначають, що взаємодія з комерційними структурами дозволить значно підвищити ефективність Управління завдяки можливості використовувати і впроваджувати передовий досвід і технології інформаційного захисту, застосовувані частими компаніями.

Джерело: itnews.com.ua

Головна подія для учасників ринку пожежної безпеки

img_katalog_1

У Києві 23-25 ??вересня 2014 зберуться всі учасники ринку та сфери пожежної безпеки. Професіонали та фахівці покажуть і розкажуть про новинки технологій захисту і пожежної безпеки, а відвідувачі і вони ж споживачі цих послуг зможуть поспілкуватися і з’ясувати всі важливі і необхідні питання з учасниками виставки.

З причини того, що за останній рік відбулося безліч гнітючих подій, так чи інакше пов’язаними з пожежною безпекою - цей рік особливо й за фактом послужив перевіркою на міцність в бойових умовах” в прямому і в переносному сенсі. Все частіше ми бачимо палаючий вогонь та людські жертви в ЗМІ, а це ще раз говорить і кричить” – з пожежної та особистою безпекою не жартують, це хоч і механізм відкладеного дії, але наслідки, як ми бачимо, можуть бути дуже і дуже трагічними .

ТОВ “Міжнародний виставковий центр” є організатором міжнародного виставкового форуму “Технології захисту / ПожТех - 2014“, який пройде з 23 по 25 вересня 2014р.

За 12 років існування форум набув статусу головного галузевого виставкового проекту в сфері пожежної безпеки, промислової безпеки та охорони праці, засобів захисту і рятувальної справи. Даний Форум - це не тільки демонстрація сучасних технічних систем безпеки та засобів захисту, але і просування перспективних розробок та інноваційних технологій в Україні.

Подія №1 у сфері цивільного захисту

За 12 років існування форум Технології захисту / ПожТех” став авторитетним подією в сфері промислової та пожежної безпеки, а також важливою професійною заходом для фахівців з охорони праці та рятувальників.

Спеціальний розділ

Функціонування об’єктів енергетичного комплексу пов’язано з високим ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, що викликає необхідність особливої ??уваги до питань безпеки інфраструктури, захисту персоналу і цивільного населення як самих цих об’єктів, так і населених пунктів, в яких вони розташовані.

Одночасне проведення протягом 3 років виставкових заходів Технології захисту / ПожТехта “Енергетика в промисловості” дало поштовх до виникнення теми Безпека в ПЕКі дозволяє максимально ефективно налагоджувати взаємозв’язок між фахівцями сфери безпеки та енергетичного комплексу.


Переваги участі в Форумі

Експозиція Форуму - це унікальна бізнес-платформа для презентації нових продуктів і реклами вже мають попит товарів серед цільової аудиторії з усією України: від технічного персоналу до топ-менеджерів виробничої та торгової сфер, державних структур.

Тут можна дізнатися про змінюються потребах ринку з “перших рук” продемонструвати переваги обладнання не лише в статиці, а й у дії під час демонстраційних показів на відкритому майданчику.

Гарантована увага

Одна з основних задач - гарантування високої відвідуваності, вирішується завдяки напрацьованому одинадцятьма роками авторитету заходи та об’ємної базі даних контактів, насиченою рекламної кампанії, а також програмі семінарів з особливо актуальних питань у сфері промислової безпеки та цивільного захисту. Програма заходів націлена на створення і підтримку інтересу цільової аудиторії відвідувачів та ЗМІ. Ми пропонуємо різноманітність подій: від видовищних (демонстраційні покази гасіння вогнищ загорянь, порятунок з висоти і т.д.) до інформаційно-навчальних (семінари, конференції).

Експозиція форуму “Технології захисту / ПожТех” надає повний огляд ринку і можливість спілкування, обміну ідеями та думками в неформальній обстановці з експертами з усіх областей України. Тому для Вас, як для учасника, Форум є ідеальним майданчиком для демонстрації переваг і можливостей продукції.

Відвідувачі

Щорічно, в дні роботи, Форум збирає від 3000 до 5000 фахівців і зацікавлених осіб для обговорення великої кількості актуальних на сьогоднішній день питань, присвячених промислової та пожежної безпеки.
Більше 90% відвідувачів приходять на виставку дізнатися про останні розробки та побачити новітні продукти в галузі пожежної та техногенної безпеки, засобів захисту і порятунку. Основною метою відвідування більше 70% з них є розвиток торговельних відносин.

Запрошуємо Ваше підприємство взяти участь у XIII Міжнародному виставковому форумі «Технології захисту / ПожТех-2014″. Впевнені, що участь у виставці стане хорошою можливістю для зміцнення позиції Вашого підприємства на ринку і сприятиме укладенню взаємовигідних контрактів.

Організатори:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ТОВ “Міжнародний виставковий центр”

Со-організатор:

Лейпцизький ярмарок International (Німеччина)

За підтримки:

Асоціація Техногенна безпека і цивільний захист населення”

Партнер:

Проект “Міжнародна мережа виставок з безпеки

Місце проведення:

Україна, м Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект 15 ст. м. Лівобережна”

http://iec-expo.com.ua/

Безпека банків в Україні

150

За даними Міністерства внутрішніх справ України, в I кварталі цього року на відділення банків, обмінні пункти і банкомати злочинці нападали практично в 2 рази частіше, ніж за аналогічний період 2008 році. У перші три місяці цього року сталося 62 напади, тоді як за весь рік 2008 - 103.

Дивно, що багато відвідувачів інтернет-форумів звинувачують у цьому кінематограф! Всім відомі захоплюючі сюжети фільмів, де грабують банки, показують, якими методами вдається домогтися успіху.

Але розсудимо розсудливо: багатьох популярних фільмів вже багато років. Однак раніше Україна не стикалася з такою хвилею пограбувань банків. Чому ж це сталося зараз?

Команда Фінцентра проаналізувала дане питання, а також отримала коментарі з окремих питань у Михайла, начальника департаменту безпеки одного з великих банків України. Джерело нашою інформацією просив не вказати назву банку, де він працює, ні його прізвище.

Рівень життя і рівень безпеки банків падають паралельно

Здавалося б, саме банальне і очевидне - падіння рівня життя в Україні. Всі ми знаємо, яку реакцію викликає у населення сьогоднішній стан речей. Багато вже вкусили солодкого життя” а ще більша кількість українців - пристрасно мріє про неї. Бажання відновити світову справедливість” почуття помсти, відчай може штовхати людей на необдумані вчинки.

Особливий спокуса випробовують дрібні банківські клерки. Їх зарплата в середньому становить 200-400 доларів, а в руках вони щодня тримають тисячі. Згадаймо останнє десятиліття минулого століття. Тоді робота в банку була дуже престижною, її отримання було пов’язано з величезними труднощами. Як мінімум, потрібно було мати спеціальну освіту, надати безліч рекомендацій від знайомих сім’ї, пройти медичне обстеження у психіатра, нарколога, співбесіда з психологами та фахівцями служби безпеки. Тільки після цього людина могла отримати доступ до банківської таємниці і до грошей.

Яка ж ситуація зараз? Під час розширення банківських мереж “розмноження” підрозділів і філій забезпечити їх все кваліфікованими кадрами виявилося просто неможливо. У великих містах, де основна маса населення хоча б має пристойну освіту, справи йдуть відносно благополучно. Але в провінції для роботи в банку було достатньо закінчити прискорені (наприклад, тримісячні) бухгалтерські або економічні курси, отримавши сумнівний сертифікат. І багатьом банкам доводилося довіряти таким кадрам великі суми.

Але є і друга вагома причина хвилі злочинності. Це рівень охорони українських фінансових установ. У тих же зарубіжних фільмах ми бачимо, як злочинці зламують кілька рівнів захисту, сигналізацію, знеструмлюють цілий район - і все заради того, щоб пробратися в установу і забрати всі гроші або золото. У нас все набагато простіше й прозаїчніше.

У центральних офісах банків безпека на вищому рівні: кілька охоронців значного виду на вході, ще стільки ж в залі, маса камер спостереження і т.д. Це й зрозуміло: головний офіс, в ньому з’являються ведучі керівники банку, іноді навіть сам голова правління. Що ж до решти відділень, то кожен клієнт може побачити, як в них нудьгує самотній охоронець озброєний до зубівгумовою палицею.

До речі, про охоронців. Кожен відвідувач банку помічав, що статура і вік цих співробітників може досить сильно варіюватися. Як правило, більшість охоронців служило в армії, але далеко не кожен з них зараз знаходяться в дійсно хорошій фізичній формі. До того ж, кожна людина розуміє, що сьогоднішній охоронець міг нести службу в десантних військах, а міг і у військовому оркестрі грати. Так хто ж вони - сьогоднішні охоронці банків? І скільки їх необхідно відділенню?

Ясно, що далеко не кожне відділення банку може дозволити собі такі витрати. Деякі наймають охоронців самі і озброюють їх лише гумовими кийками. Інші вдаються до послуг приватних охоронних агентств - у їхніх співробітників зазвичай є зброя з гумовими кулями. Вогнепальна зброя, згідно із законодавством, вони не мають право носити. Але є одна пікантна подробиця: ні самі охоронці, ні агентство практично не несуть матеріальної відповідальності за майно банків.

Виникає питання: чи стане ризикувати життям беззбройний охоронець, якщо йому доведеться зіткнутися з реальною загрозою? Навряд чи він зможе навіть по-справжньому налякати того, хто свідомо йде на злочин і ретельно його планує.

Теоретично, при спробі пограбування співробітник повинен натиснути на тривожну кнопку” і через 2-5 хвилин співробітники охорони будуть на місці злочину. Але, як показує досвід, більшість співробітників банку під час нападу перебувають в шоці. Тому вони просто забувають про це засобі безпеки або ж користуються ним вже після того, як грабіжники зникли з очей.

Крім того, навіть при своєчасному натисканні кнопки не завжди можна розраховувати на оперативність міліції. Нам тільки здається, що 2-5 хвилин - занадто короткий термін, щоб сховатися. Але нерідко його виявляється цілком достатньо.

Особливої ??уваги також заслуговують інкасатори. Може, ви й не помічали, як обладнано більшість наших інкасаторських автомобілів. Броньована машина - це величезна рідкість, її оснащення стоїть дуже дорого. Тому в якості інкасаторських машин використовують “Газель” або бувалу дев’ятку” з двома зеленими смужками. Ці машини навіть заводяться через раз, а адже вони перевозять сотні тисяч, навіть мільйони. Погодьтеся, це відносно легка здобич. Дивно, що при такому рівні безпеки нападу на інкасаторські машини бувають досить рідко.

За даними МВС, в кінці 2008 року без будь-якої охорони (тобто, без охоронця тривожної кнопки” сигналізації) залишалися близько 30% банківських відділень. Тому ми змушені констатувати: банки відкривають безліч представництв, але економлять на їх утриманні та безпеки.

Головний регулятор банківської сфери - НБУ - раніше обходився рекомендаціями банкам збільшити витрати на безпеку. Лише цієї весни, мабуть, через почастішання нападів, Нацбанк спільно з Державною службою охорони створив робочу групу, яка розробляє нові вимоги з безпеки фінансових установ. В перелік вимог увійде екіпірування інкасаторів і касирів, а також оснащення автомобілів і касових вузлів. Крім того, ДСО лобіюють положення про обов’язкове встановлення камер спостереження хоча б у відділеннях, що надають повний спектр послуг. У дану категорію потрапляють близько 60-65% підрозділів українських банків.

Поки банкіри не поспішають виконувати навіть мінімальні вимоги до безпеки. Криза змусила їх урізати до мінімуму майже всі статті витрат.

Виникає питання: чи варто клієнтам розраховувати на збереження своїх коштів і на особисту безпеку під час перебування в банківських відділеннях? Звичайно, нікому не прийде в голову питати у банківського менеджера диплом про освіту, вимагати у касира довідку від нарколога або перевіряти справність зброї охоронця. Але, як ми бачимо, покладатися на службу безпеки банків - просто наївно.

Поки зловмисники мають масу можливостей, щоб скористатися чужими коштами. Багато хто з них скоюють злочини, навіть не подбавши про елементарне - зброю і масці. Адже не секрет, що в банках часто працюють молоді жінки, яких може налякати навіть огірок в кобурі.

В даний час багато що, дуже багато що залежить від дій держави. Якщо нові норми безпеки будуть прийняті, а за їх виконанням будуть строго стежити, і банківські працівники, і самі клієнти будуть відчувати себе набагато впевненіше. А значить, у банків з’явиться набагато більше шансів залучити кошти населення і вкласти їх в економіку.

За матеріалами tehbezpeka

Взуття, що визначають місце розташування, стежитиме за пожежними

ботинки

Пожежні нерідко втрачають орієнтацію в незнайомому задимленому, приміщенні - але цю проблему, здається, скоро вирішать. В Королівському технологічному інституті (Швеція) створили особливе взуття, яке здатне визначити місце розташування пожежного в тих місцях, де неможливо використовувати GPS, аж до 25 м під землею.

Цифрова система визначення місцеположення, придумана Петером Генделем (PeterH?ndel), Йоном Олафом Нильсоном (John-OlofNilsson) і Джуні Ранта Кокко (JouniRantaKokko), складається з процесора і датчиків (акселерометра і гіроскопа). Щоб система могла витримувати поштовхи і високі температури і продовжувати працювати там, де відсутня GPS, вона встановлена ??прямо в підошві черевика.

Дані, отримані з датчиків, передаються оперативному керівництву допомогою бездротового модуля, розташованого на плечі. Це дозволяє керівництву в надзвичайних ситуаціях стежити за місцем розташування і пересуваннями кожного пожежного, щоб направляти їх в ті місця, де вони особливо необхідні. Дослідники повідомляють, що черевики з датчиками були перевірені пожежними в режимі реального часу і на глибині 25 метрів під землею.

«Коли пожежні зможуть працювати безпечніше й ефективніше, вони рятуватимуть більше життів», - каже Гендель, професор кафедри обробки сигналів.

Розташування датчиків в підошві черевика буде запланованим «наступним кроком» в роботі дослідників, що, за їх словами, підвищить гнучкість всієї системи і відкриє нові горизонти, включаючи створення власного джерела живлення. Кінцевою метою буде створення сенсорної підошви, яка буде настільки тонкою, що її можна буде використовувати в звичайних черевиках.

Команда творців заявляє, що взуття з цифровою системою визначення місця розташування можна використовувати в поліції, швидкій допомозі, силах військового реагування і навіть у спорті. Взуття можна застосовувати при видобутку корисних копалин, воно здатне визначити місце розташування шахтарів і рятувальних бригад, не задіюючи розгалужену систему оповіщення.

Дослідницький проект проводився за сприяння Шведського агентства оборонних досліджень, рятувальних служб Швеції та Індійського наукового інституту в Бангалорі.

По матеріалам: security-info.com.ua

Інтегровані системи безпеки на базі обладнання DSX

DSX Access System, Inc - це корпорація, заснована в 1984, штаб - квартира якої знаходиться в Далласі, Техас. Продукція DSX продається по всьому світу через дилерську мережу компаній, інженери якої пройшли спеціалізоване навчання. Дилери розташовані в США, Канаді, Мексиці, Латинській та Південній Америці, Європі, Тихоокеанському регіоні і навіть у Нігерії. Компанія DSX безкомпромісно віддана своїй справі - інженерії та виробництву, - спільно із зобов’язанням підтримки продуктів, що випускаються 24 години, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік.

DSX Access Systems, Inc. - це одна з найбільш шанованих у світі безпеки компаній, тому що завжди сконцентрована на наданні своєї продукції і сервісів під лозунгом ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ і ЧЕСНІСТЬ. З моменту свого народження корпорація виробляє продукцію для інтегрованих рішень систем контролю доступу з іншими системами безпеки. Компанія сама виробляє контролери і пише відповідне програмне забезпечення до них. «Інтегровані рішення для реальних завдань, що постають в безпеці - це те, що ми робимо найкраще», - так коротко охарактеризував свою компанію віце - президент Біл Монро.Ця система здатна одна забезпечити контроль безпеки над цілою корпорацією. DSX пропонує симетричну масштабованість. Ваша система безпеки може працювати як з одним об’єктом корпорації, скажімо центральним офісом, так і з усіма іншими об’єктами, такими як промислові підприємства, віддалені офіси, філіали, ТРЦ, БЦ і т. д. із централізованою базою даних. Загальна кількість таких об’єктів може досягати 1000 по всій країні або світу із загальною кількістю зчитувачів, шлейфів сигналізації, відеокамер до 4 млн.

Основні функції систем інтегрованого комплексу практично всі вже знають, це:

 • можливість прямого інтерактивного управління системою та окремими об’єктами з комп’ютера, робота в складі ЛВС,
 • відображення подій в режимі реального часу в текстовому і графічному режимах,
 • автоматизація статистичної обробки інформації: табельний облік робочого часу, складання звітів по заданому фільтру і т. д.,
 • зниження впливу «людського фактора» за рахунок автоматизації дій і реакцій,
 • модуль друку на пластикових картаx - «Badging» дозволяє наносити на карту будь-яку текстову і графічну інформацію за допомогою принтера карт,
 • високий рівень безпеки досягається за рахунок парольного доступу до ресурсів системи, поділу функцій прийняття рішень і управління кінцевими пристроями на апаратному рівні, наявності «інтелектуальних» модулів з ??вбудованою логікою, 3-х рівневого резервування баз даних, можливості дублювання каналів зв’язку, цифрових алгоритмів управління виконавчими пристроями і пр.,
 • за рахунок застосування модульних принципів в архітектурі системи, широкої номенклатурі периферійних модулів різного призначення забезпечується гнучкість конфігурації і зниження витрат,
 • широкі можливості інтеграції з системами сторонніх виробників (ОПС, CCTV, та ін.),
 • широкий вибір зчитувачів різних технологій, типів і виробників: PROXIMITY-зчитувачі, біометричні зчитувачі, зчитувачі магнітних карт тощо,
 • виконання охоронних функцій за рахунок підключення зовнішніх панелей охоронної сигналізації різних ступенів секретності від різних виробників,
 • гнучкість режимів доступу та охорони: доступ по двох картах, тимчасовій і зонній «anti-passback», обмеження кількості осіб в приміщенні, режим «вхід під примусом», автоматична постановка / зняття з охорони.

Система DSX сертифікована УкрСЕПРО UA 1.003.0018116-09 і володіє тими ж функціями, але з істотними доповненнями, які роблять її ще більш потужною, в порівнянні з конкурентами:

А) система масштабується. Може підтримувати 32000 об’єктів по 128 дверей. Об’єкти можуть бути рознесені по всій країні і навіть світу.
Б) на одному об’єкті відстань між контролерами - 1200 метрів.
В) має унікальне програмне забезпечення, що дозволяє IT спеціалістам самим програмувати систему під власні потреби.
Г) кожен котроллер володіє інтелектуальними властивостями, не залежать одне від одного і від центральної робочої станції. Кожен котроллер може компонуватись як з контролерів релейних виходів, тривожних входів так і контролерів доступу.

DSX і Україна

Два роки тому на переговорах з топ-менеджерами корпорації DSX була досягнута домовленість про просування продукції на ринку України з системою постійної технічної підтримки. Наша компанія працює з DSX вже більше двох років, наші інженери пройшли спеціальну підготовку, і наша компанія повністю розділяє ідеологію DSX, працюючи з нашими клієнтами. Система була сертифікована УкрСЕПРО UA 1.003.0018116-09, що підтверджує її надійність. Гарантія на обладнання - 2 роки.

Найбільш економічно вигідним варіантом використання технологій DSX є блок контролерів DSX-1048 PKG.
Це:

 •      Архітектура від 2-8 дверей
 •      TCP / IP зв’язок
 •      Інтелектуальні властивості в кожній платі
 •      512K RAM / 512K Flash ROM
 •      Підтримка 215+ типів карток
 •      Real Time процес і зв’язок
 •      Вбудована плата харчування
 •      Сумісний з іншими DSX контролерами

Загальна інформація

DSX-1048 PKG Інтелектуальний контролер - це автономний, бюджетний, розроблений за блоковим типом і на одній платформі контролер, що дозволяє розширювати систему в цілому по гнучкій схемі. З одного такого контролера можливе здійснення контролю до 8 дверей для ефективного використання простору в боксі. PKG можуть розміщуватися в будь-якому місці будівлі, згідно з проектом. З’єднуються PKG між собою кабелем «вита пара». Кожен 1048 працює автономно, зберігає всі необхідні дані з можливістю самостійно їх обробляти (інтелектуальні технології DSX) для роботи всієї системи, використовуючи свій власний RAM.

Архітектура контролера

DSX1048 Інтелектуальний контролер може бути використаний в поєднанні з будь-якими іншими DSX контролерами як МАЙСТЕР, так і підлеглими в мережі контролерів. Будь контролер може бути встановлений як МАЙСТЕР так і підлеглими контролер. Стан роботи контролера МАЙСТЕР або підлеглими встановлюється на панелі ДІП перемикачами. Перша панель кожній лінії розташування встановлюється як МАЙСТЕР, в той час, як решта встановлюються, як підлеглі. МАЙСТЕР відповідальний за комунікацію даних між комп’ютером і решта підлеглих панелями. До 16 DSX 1048 PKG може бути використано в одиничної лінії на об’єкті, забезпечуючи тим самим контроль 128 зчитувачів. Можливе об’єднання різних ліній об’єктів, якщо потрібно більше, ніж 128 зчитувачів / клавіатур. Кожен DSX-1048 PKG включає в себе: корпус DSX-1040E, DSX-1040CDM комунікаційний модуль і 4 (чотири) DSX 1042 Інтелектуальних Контролера. Кожен DSX-1048 складається з 8 портів для зчитувачів, 32 вхідних для вхідних сигналів і 16 виходів для вихідних сигналів. Кожен DSX 1042 має 12 В вихідної напруги для живлення зчитувачів і клавіатур. DSX 1042 містить АМ 186 процесор, 512 К RAM, 512 K ROM, і таймер реального часу.

Живлення

Для роботи з DSX-1048 Інтелектуальні контролери використовується DSX 1040 PDP (панель, що забезпечує живлення). DSX 1040 PDP включає в себе джерело токопотребленіе замка і контролерів, зарядний пристрій для акумуляторів і модуль трансформатора. DSX 1040 PDP встановлений в корпус DSX1040 PE з блоком живлення SP-150 15В для контролерів, SP-150 (15) або (27) як для 12 вольтів, так і для 24 вольтів замків, таким чином, виходить Модуль Блоку Питания - DSX 1040PDM . За розподіл харчування в самому боксі відповідає спеціальна плата DSX-1040CDM. Цей блок також подає 5 V.

Впровадження системи

Наша компанія має багаторічний досвід з впровадження інтегрованих комплексів, найбільш значущими з яких є пивоварний завод «Славутич» – кращий інтегрований комплекс 2004 року, офісна будівля авіакомпанії «Міжнародні авіаліній України», міжнародний бізнес-центр «Берегиня».

П’ять способів позбутися від спаму в Facebook

facebook-word-art

Користувачі будь-якій соціальній мережі волею-неволею стикаються з настирливою рекламою, і в мережі Facebook, основним джерелом доходу якої є саме реклама, спам став дуже сильно заважати.

Спам підстерігає користувачів скрізь - в фід-стрічці, онлайн-іграх, і деколи навіть невідомі користувачі надсилають приватні повідомлення рекламного характеру. Згідно зі статистикою, рекламу ненавидять якщо не всі, то майже всі, але хтось просто мириться з нею, користуючись сервісами Facebook, а хтось просто покидає мережу, не бажаючи витрачати час на перегляд нав’язливого спаму. Розглянемо третій варіант вирішення проблеми, тобто спробуємо позбутися від реклами, не втрачаючи при цьому аккаунт в Facebook. За пару хвилин належного ефекту не досягти, але якщо витратити до півгодини на налаштування браузера і самої мережі, то дратівливі банери перестануть вам докучати. Насправді, все простіше, ніж здається: досить скористатися одним або декількома нижченаведеними способами.

1. Позбуваємося таргетованої реклами

Чим більше Facebook знає про вас, тим краще працює сервіс таргетованої реклами, заснованої на ваших же інтересах і захопленнях. Технологія ця популярна, і вона аналізує вашу сторінку перш, ніж видати потрібний банер. Боротися з цим дуже просто - достатньо відредагувати поля з особистою інформацією, зокрема, «Інтереси», залишивши їх порожніми. Гарантія 100-відсоткова: реклами, орієнтованої особисто на вас, стане в рази менше, та й ви самі станете менш цікавими для спецслужб, які переглядають сторінки користувачів.

2. Позбавляємося від усієї реклами

Якщо напівзаходи не для вас, то можна позбутися взагалі від усієї реклами, причому не тільки в Facebook, але і на всіх інших сайтах, які ви відвідуєте. Для цього буде потрібно злегка переналаштувати власний браузер. Кожен більш-менш сучасний браузер, за винятком Internet Explorer, повною мірою вміє працювати з розширеннями - міні-додатками, що поліпшують його функціонал. Вам буде потрібно скачати безкоштовне розширення AdBlock Plus, доступне як мінімум для Opera і Google Chrome. Ця міні-програма надійно захищає від 99% видів інтернет-реклами, і чорні списки спаму оновлюються так само активно, як новинна стрічка на будь-якому популярному інтернет-порталі.

3. Боремося з лайками

У великих соціальних мережах є функція відображення рекомендованих постів, список яких формується на основі того, що подобається користувачеві. Нерідко, вірніше, дуже часто висвічуються пости рекламного характеру, які теж не потрібні. Позбутися від них буде непросто - потрібно перестати «лайкати» все підряд, як в межах соціальної мережі, так і на будь-яких інших сайтах, де присутня відповідна кнопка від Facebook. Складність даного методу полягає в тому, що багато людей автоматично клацають по кнопці «Like», якщо їм сподобалася запис, фотографія або пост на сторонньому сайті. Для багатьох це вже не просто звичка, а необхідність - «лайкнути» щось, щоб це побачили віртуальні друзі в соціальній мережі.

4. Скорочуємо кількість повідомлень

Цей спосіб підійде для тих, у кого в списку багато друзів, залежних від ігор і додатків в Facebook. Від таких друзів часто приходять автоматичні повідомлення та запрошення витратити особистий час на ту чи іншу, групу, співтовариство, гру або ознайомлення з функціями якої-небудь нової, але за фактом абсолютно даремною програми. Прикладом може служити додаток, на початку цього літа колишнє дуже популярним - воно пропонувало кожному користувачеві дізнатися дату своєї смерті.

5. Обмежуємо кількість рекламних особистих повідомлень

Це останній спосіб, що допомагає в рази скоротити кількість реклами в Facebook. Соціальна мережа дозволяє редагувати список користувачів, яким можна надсилати вам особисті повідомлення. Досить помістити настирливого спамера в список тих, кому не можна писати вам в ЛС, і потік непотрібної реклами від нього відразу припиниться. На додаток до цього можна поскаржитися на чергове повідомлення від такого горе-рекламщика, і в даному випадку він буде змушений виправдовуватися перед модераторами Facebook, які цілком можуть заблокувати його сторінку за розповсюдження спаму.

За матеріалами: internetua.com

З Днем Незалежності України!

поздравление укр

Друзі!

Сьогодні, в День Незалежності України, ми вітаємо усіх Вас, хто своїми діями робить свій внесок у нашу загальну справу – розбудову нової європейської держави Україна. Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України – зробити усе, щоб знову відстояти незалежність нашої країни і наповнити її справжнім змістом, докласти максимум наших зусиль і сили, аби наблизити пору розквіту України.

І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще.

Зі святом!
Слава Україні!

Захист інформації

КИБ
Сьогодні процеси і технічні засоби зберігання даних стають все більш значущим компонентом бізнесу будь-яких масштабів. Операції з даними стають основою бізнес-процесів – хто успішніше й оперативніше, той і перемагає в конкурентній гонці. Вирішення питань захисту даних в сучасних інформаційних системах буде успішним лише за умови використання комплексного програмного комплексу, призначеного для контролю витоків і виявлення випадків несанкціонованого доступу до корпоративної інформації.

Інформаційна безпека, як і захист інформації, завдання комплексне, спрямована на забезпечення безпеки, реалізована впровадженням системи безпеки.

Проблема захисту інформації є багатоплановою, вона повинна забезпечувати:

- Виявляти витоку конфіденційної інформації та персональних даних через електронну пошту;
- Системи миттєвих повідомлень (ICQ, Jabber, MSN і т.д.); FTP; Skype;
- Зовнішні носії (USB / CD / DVD);
- Документи, передані на друк;
- Веб-браузери;
- Пристрої на базі iOS;
- Ноутбуки;
- Стаціонарні комп’ютери та монітори;
- Файлові сервери;
- Контролювати робочий час співробітників і їх спілкування.

Відповідальні співробітники оперативно сповіщаються про порушення політики безпеки. Розширені пошукові можливості дозволяють ефективно захищати конфіденційні дані при мінімальних трудовитратах на аналіз інформаційних потоків.

Наші фахівці підберуть оптимальну конфігурацію системи для Вашого підприємства, здійснять настройку під Ваші вимоги, проведуть навчання для офіцера безпеки, який стежитиме за роботою системи.

Програмне забезпечення

computer
Програмне забезпечення грає в системах безпеки важливу роль. Без розумного ПО апаратний комплекс всього лише обладнання, яке повинно виконувати певні функції в системі. Виконувати ж все, покладені на апаратний комплекс, функції, він буде при наявності якісного програмного рішення і правильному його налаштуванні.

Програмне забезпечення для систем безпеки можна розділити на три групи:
1. Програмні рішення, які контролюють роботу конкретної системи (відеоспостереження, СКУД, охоронна сигналізація і т. д.);
2. Інтеграційні платформи являють собою складні системи, в межах яких можна контролювати всі системи безпеки об’єкта, інтегрувати обладнання;
3. Програмне забезпечення, яке виконує аналітичні функції і може працювати, як додаткова функція (розпізнавання осіб і номерних знаків в відеоспостереження, підрахунок робочого временив СКУД).

Виходячи з цього, слід розуміти, основні функції, яка буде виконувати ПО, характеристики апаратного комплексу, який воно буде контролювати, з якої точки Земної кулі планується здійснювати контроль (отримувати звіти) і багато іншого.

Наші фахівці допоможуть Вам доповнити Вашу систему якісним ПО, розширять функціонал, здійснять налаштування. Підтримка ПО також входить в комплекс робіт з технічного обслуговування систем.

Технологія розпізнавання облич

Face recognition

Технологія розпізнавання облич з’явилася порівняно недавно. Перші розробки послідували відразу за хвилею перших досліджень в даній сфері в 60роках. Що стосується впровадження системи, то це стало реальністю лише в новому столітті.

Технологія розпізнавання осіб працює за певним алгоритмом.

Етап № 1: Виявлення осіб у знімках натовпу або потоку людей, за допомогою аналізу і розбиття на певні ділянки самого зображення.

Етап № 2: Обробка виділених осіб з метою виявлення індивідуальних особливостей (відстань між очима, глибина посадки, ширина носа, форми вилиць і щелепи).

Етап № 3: Створення цифрового шаблону обличчя. Програма перетворює виділені на попередньому етапі індивідуальні особливості в цифровий код, який і є вихідними даними для подальших операцій.

Але це тільки кодування. Яким чином система розпізнає обличчя? Справа в тому, що створений на третьому етапі шаблон, вже не має ніякого відношення до вихідного зображення, тобто відновити саме фото, маючи при цьому цифровий код, неможливо.

У разі порівняння зображення обличчя людини з натовпу з базою фото злочинців ми маємо справу з порівнянням цифрових відбитків, створених на етапі кодування. Справедливості заради слід зазначити, що урядові бази відбитків пальців та осіб, часто не зберігають вихідні фотографії, а тільки цифровий відбиток, тому протести громадськості в США з приводу тотального зняття відбитків пальців далеко не завжди мають реальні підстави.

А тепер давайте повернемося трохи назад і з’ясуємо чому алгоритм роботи системи виглядає саме так. Справа в тому, що перші спроби реалізації системи розпізнавання облич грунтувалися на порівнянні самих зображень. Звичайно ж, дослідники зіткнулися із значними труднощами. Достовірність розпізнавання через порівняння зображень залежить від трьох чинників:

 1. ракурс
 2. освітленість
 3. емоції

Забезпечити виконання всіх трьох умов таким чином, щоб отримані знімки відповідали шаблонним, практично не можливо.

Ось і вийшло, що дані системи не знайшли практичного застосування. Хоча, не зовсім. Система розпізнавання осіб такого типу була реалізована в Бостонському аеропорту. Правда пропрацювала вона лише три місяці та й то в режимі тестування. Причиною цьому послужила дуже низька ефективність: точність ідентифікації склала всього 61,40%. У результаті систему згорнули, а від планів з впровадження подібних систем і зовсім відмовилися.

Що стосується сучасного етапу розвитку технології розпізнавання облич, новим віянням стало використання тривимірного моделювання за допомогою стереокамер. 3D-модель обличчя допомагає досягти значно вищих показників точності.
В алгоритм роботи системи додається ще один етап - це побудова 3D-моделі обличчя в режимі реального часу з подальшим аналізом особливостей обличчя вже просторової моделі.

3D-розпізнавання складніше звичайного не тільки математично, але й по загальній структурі процесу. Спочатку проводиться пошук осіб, у більш ранніх системах реалізований по двовимірному відеозображенню. У такій системі при виявленні особи автоматично визначається положення голови, а потім за допомогою стереокамер “подвійне” зображення перетворюється в тривимірне. Для отримання 3D-моделі можуть використовуватися різні технології - наприклад, структурна підсвічування і сканування обличчя випробуваного променями мікрохвильового діапазону. Наступний крок - зіставлення з шаблоном - залежить від того, в якому вигляді представлені зображення в базі даних. Порівняння по тривимірним моделям здійснюється за розділами ознак, без необхідності візуалізації. Зіставлення тривимірної моделі з двомірної картинкою вимагає проміжного рендеринга. Модель голови фотографується” у потрібному ракурсі, після чого обчислюються характерні ознаки і проводиться їх зіставлення з шаблоном.

Вигідна пропозиція: Фізична охорона + Технічне обслуговування -30%

teh.support1

Для клієнтів, які скористаються нашими послугами фізичної охорони, ми пропонуємо 30% знижки на обслуговування технічних засобів безпеки від суми діючого договору:

- ССОН (охоронна сигналізація)

- СПЗ (пожежні системи)

- СВН (системи відеоспостереження).

Наші професіонали мобільні і завжди готові надати Вам найкращий сервіс в Києві, передмісті або регіонах у будні, вихідні та свята 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів у році.

За 18 років роботи у сфері забезпечення комплексними засобами безпеки і подальшого їх обслуговування, ми набули досвіду і сформували штат співробітників, які професійно надають послуги з технічного обслуговування систем будь-якої складності. Кожен інженер з обслуговування має високу кваліфікацію з установки охоронно-пожежної сигналізації та інших систем, щорічно проходить додаткове навчання, забезпечений черговою машиною і повним комплексом необхідного інструментарію.

Гасіння пожежі за допомогою води, згідно з ДБН В.2.5-56-2010

splinker

Автоматичні системи водяного пожежогасіння мають найбільше розповсюдження завдяки своїй доступності та універсальності. Вони поділяються на сплинкерні (призначені для локального гасіння пожеж) і дренчерні (для гасіння пожежі на значній території та створення так званих «пожежних завіс»). Сплинкерні системи спрацьовують при підвищенні температури вище заданої норми. Вузли управління даних систем можуть бути «сухого» типу – для неопалюваних приміщень, і «мокрого» – для об’єктів, температура в яких не опускається нижче 0 градусів по Цельсію.

drencher

Дренчерні системи, на відміну від сплинкерних, спрацьовують за командою пожежного сповіщувача. Це збільшує вірогідність ліквідації пожежі ще на початковому рівні.

Сьогодні ми розглянемо основні норми, що регламентують використання автоматичних систем водяного пожежогасіння. Нормативні вимоги до даних систем містяться в ДБН В.2.5-56-2010 та ДСТУ Б EN 12848-2011.

Нас цікавить 7 Розділ:  Автоматичні системи пожежогасіння з усіма підпунктами, а також 12 Розділ пункт3 і Додаток К – Прийняття СПЗ до експлуатування (для зручності додаток наведено в середині тексту в пункті третьому, 7 Розділу).

Розділ 7

7.1 Загальні вимоги

7.1.1 АСПГ поділяються за конструктивним виконанням, за характером впливу на осередок пожежі або способом гасіння, за способом пуску відповідно до ДСТУ 2273.

7.1.2 Вибір АСПГ слід здійснювати з урахуванням характерних небезпечних факторів можливої пожежі.

7.1.3 АСПГ повинні забезпечувати:

- спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії розвитку пожежі;

- розрахункову інтенсивність подачі та/або необхідну концентрацію вогнегасної речовини;

- локалізацію пожежі протягом часу, необхідного для введення в дію оперативних сил і засобів, або її ліквідацію.

7.1.4 АСПГ повинні виконувати одночасно і функції системи пожежної сигналізації.

Будинки та приміщення з масовим перебуванням людей, що захищаються АСПГ, для яких сигнал запуску не формується СПС, повинні обладнуватися СПС, для включення СДТ і СО.

7.1.5 Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дров, кам’яного вугілля; фритюрниці; жарові шафи; «китайські котли» тощо; системи витяжної вентиляції), на підприємствах харчування при кількості посадочних місць 50 та більше, необхідно використовувати АСПГ, призначені для такого виду загорянь.

7.1.6 У випадках, якщо у приміщеннях, які не категоруються (торгівельні, торгівельно-виставкові комплеси, тощо) розміщуються виробничі ділянки, які відносяться до категорій А, Б та В і не відокремлені протипожежними перешкодами, необхідно передбачати їх захист локальними системами автоматичного пожежогасіння в межах ділянки (зони).

7.1.7 АСПГ об’ємним способом повинні забезпечувати формування керуючого імпульсу:

- на автоматичне відключення вентиляції та перекривання, за необхідності, прорізів у суміжні приміщення до початку подавання вогнегасної речовини у захищуване приміщення;

- на зачинення дверей, що за умовами експлуатування повинні бути постійно відкритими;

- на затримку подавання вогнегасної речовини у захищуваний об’єм протягом часу, що необхідний для евакуювання людей за ГОСТ 12.1.004, але не менш 30 с - на видачу попереджувальних сигналів про спрацюваня системи відповідно до п.7.1.8.

7.1.8 При спрацюванні АСПГ об’ємним способом до подавання вогнегасної речовини у захищуваному приміщенні повинний бути виданий сигнал у вигляді напису на світловому табло «Газ (піна, порошок, аерозоль)! «ВИХОДЬ» та звуковий сигнал оповіщування. Біля входу до захищуваного приміщення у цьому випадку повинний бути виданий світловий сигнал «Газ (піна, порошок, аерозоль)! – «НЕ ЗАХОДИТИ!», а у приміщенні чергового персоналу – відповідний сигнал щодо подавання вогнегасної речовини.

7.1.9 АСПГ, окрім спринклерних, повинні оснащуватись ручним пуском:

- дистанційним – від пристроїв, що розміщуються біля входу до захищуваного приміщення та з приміщення пожежного поста. При цьому пристрої дистанційного пуску установок повинні бути забезпечені захистом від випадкового приведення їх в дію або механічного пошкодження;

- місцевим – від пристроїв, встановлених на вузлі управління та (або) на станції пожежогасіння.

7.1.10 Автоматичний пуск АСПГ повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів, або двох технологічних датчиків (що включені за схемою логічного “І”), одного з двох сигналізаторів тиску, або одного з двох електроконтактних манометрів (що включені за схемою логічного “АБО”). Управління технологічним, вентиляційним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується СПС, здійснюється згідно п. 6.2.29.

7.1.11 Двері приміщень, які обладнуються об?ємними АСПГ повинні бути обладнанні пристроями самозачинення. Час повного закриття клапанів системи примусової вентиляції (якщо така є у цьому приміщенні) не повинен перевищувати 30 с.

7.1.12 Приміщення станції пожежогасіння повинні бути:

- обладнанні припливно-витяжною вентиляцією з нижнім забором повітря, що забезпечує стан повітряного середовища, вміст шкідливих речовин в якій не перевищує для них гранично допустимі концентрації;

- оснащені принциповою схемою установки з указанням напрямків подачі вогнегасної речовини, найменувань (номерів) приміщень, куди веде кожен напрямок, а також з описом принципу дії установки;

- відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками 1 типу і перекриттями 3 типу;

- обладнані аварійним освітленням безпеки, телефонним зв’язком.

Приміщення станції пожежогасіння забороняється розташовувати безпосередньо над і під приміщеннями категорій А, Б, В, за винятком приміщень категорії В, обладнанних автоматичними системами пожежогасіння.

Вихід з приміщення станції належить передбачати назовні, у вестибюль або коридор за умови, що відстань від виходу із станції до сходової клітки, яка має вихід безпосередньо назовні, не перевищує 25 м, а в коридор не має виходу приміщень категорії А, Б, В за винятком приміщень категорії В, обладнаних автоматичними системами пожежогасіння.

Двері в приміщення станції пожежогасіння повинні бути постійно замкненими.

Ключі від приміщення станції пожежогасіння повинні знаходитися в приміщені пожежного посту, про що, при вході в приміщення станції пожежогасіння, повинна бути відповідна інформація.

7.1.13 Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов’язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, які незалежно від зовнішніх джерел живлення і систем управління автоматично здійснюють функції виявлення, локалізації або гасіння пожежі.

7.1.14 Проектування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних модульних систем пожежогасіння слід здійснювати відповідно до чинних НД та технічної документації підприємств-виготовлювачів цих систем.

7.2 Вимоги до автоматичних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини.

7.2.1 Автоматичні системи водяного та пінного пожежогасіння

Проектування автоматичних спринклерних систем водяного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 12845[1]

Проектування автоматичних дренчерних систем водяного та пінного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ СЕN/NS 14816[1].

Проектування, монтування та технічне обслуговування системи пінного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог                        ДСТУ ЕN 13565-2 Піноутворювачі та їх розчини мають відповідати вимогам ДСТУ 3789, ДСТУ 4041 та іншим НД.

7.3 Прийняття АСПГ до експлуатування

Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами ДСТУ за видами АСПГ та додатку К цих будівельних норм.

[Додаток К (обов’язковий)

ПРИЙНЯТТЯ СПЗ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ.

К.1 Для прийняття СПЗ та СПТС до експлуатування замовником створюється комісія з представників замовника, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та державного пожежного нагляду. Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Комісія створюється не пізніше як у 5 - денний термін (5 робочих днів) після одержання повідомлення від монтувальної (пультової) організації про закінчення робіт із монтування та випробування СПЗ та СПТС.

К.2 При прийманні до експлуатування СПЗ та (або) СПТС комісія перевіряє:

К.2.1 Наявність відповідної документації:

а) проект та експертний висновок;

б) ліцензію на виконання робіт з монтування СПЗ та передавання тривожних сповіщень;

в) договори на технічне обслуговування СПТС та СПЗ об’єкта;

г) копії сертифікатів на застосоване обладнання;

д) картку об’єкта разом із план-схемами поверхів;

е) акт про виявлені дефекти (за необхідністю);

ж) акт проведення комплексного випробування СПЗ та (або) СПТС;

и) акт прийняття до експлуатування СПЗ (у разі якщо до експлуатування приймається тільки СПТС).

К.2.2 Відповідність виконаних робіт вимогам проекту та нормативних актів, якість цих робіт і дає їм оцінку.

К.2.3 Проходження від об’єкта спостерігання до відповідного за територіальністю ЦПТС ОДС ОКЦ сигналів пожежної тривоги та до ЦПТС пультової організації сигналів про несправність.

К.2.4 Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом прийняття систем до експлуатування, який розробляється монтувальною або налагоджувальною організацією. У разі якщо СПТС монтується одночасно із СПЗ, оформляється акт прийняття виконаних робіт згідно з додатком Ж форма Ж.4.

Результати прийняття до експлуатування СПТС, на об’єкті обладнаному СПЗ, оформляються актом прийняття СПТС до експлуатування (далі - акт прийняття до екслуатування) згідно з додатком Ж форма Ж.5.

К.2.5 У разі виявлення недоліків під час прийняття робіт з монтування СПЗ та (або) СПТС комісією складається акт про виявлені дефекти (додаток Ж.3). У такому випадку монтувальна чи пультова організація (в залежності від виявлених недоліків) повинна у терміни, визначені робочою комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт і членів комісії. Після чого комісія продовжує роботу в установленому порядку.

Акт прийняття систем до експлуатування підписується членами комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення. Члени комісії, які відмовилися підписати акт прийняття систем до експлуатування, зобов’язані в письмовій формі подати Голові комісії та органу, який вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). СПЗ вважаються прийнятими до експлуатування тільки у тому випадку, коли акт прийняття систем до експлуатування підписаний усіма членами комісії і їх підписи засвідчені печатками.

Акт прийняття систем до експлуатування та акт про виявлені дефекти складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного).

К.2.6 З моменту підписання акта прийняття виконаних робіт СПТС та/або СПЗ система вводиться до експлуатування, а пультова організація протягом однієї доби здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання, для чого робить відповідну відмітку в БДС (до якої підключено об’єкт спостерігання).

К.2.7 Змонтована СПЗ на об’єкті не може бути прийнята до експлуатування у разі відсутності СПТС та навпаки, СПТС не може бути прийнята до експлуатування якщо на об’єкті відсутні СПЗ, або вони знаходяться в непрацездатному стані чи не обслуговуються.]

Розділ 12

12.3 Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння.

12.3.1 Електрокерування повинно забезпечити:

а) автоматичний пуск робочих насосів;

б) автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або невиходу певного робочого насоса на режим в проміжку встановленого часу;

в) автоматичне включення електроприводів запірної арматури;

г) автоматичний пуск і відключення дренажного насоса;

д) місцеве, а при необхідності дистанційне управління насосами, електроприводами запірної арматури;

е) місцеве управління пристроями, що компенсують витік вогнегасної речовини та стисненого повітря із трубопроводів, імпульсного пристрою або автоматичного водоживильника;

ж) автоматичне переключення ланцюгів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний та навпаки при відновленні напруги, за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання;

и) можливість переключення автоматичного і дистанційного пуску насосів, електроприводів засувок на місцевий пуск;

к) автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів приладів та датчиків, що використовуються для формування командного імпульсу на автоматичне включення насосів;

л) автоматичний контроль аварійного рівня в резервуарі у дренажному приямку, в ємності з піноутворювачем;

м) контроль працездатності звукової та світлової сигналізації;

н) відключення звукової сигналізації про пожежу, пуск насосів, спрацювання або несправності системи;

о) формування командного імпульсу для відключення технологічного обладнання та інженерних систем об’єкта і включення оповіщування про пожежу.

12.3.2 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:

а) пожежних сповіщувачів системи пожежної сигналізації;

б) сигналізаторів тиску;

в) електроконтактних манометрів;

г) технологічних датчиків.

12.3.3 Автоматичний пуск системи пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за логічною схемою «І»), одного з двох сигналізаторів тиску або одного з двох електроконтактних манометрів (що включені за логічною схемою «АБО»).

12.3.4 Пристрій місцевого пуску та зупинки насосів слід розміщувати в насосній станції. Можливо передбачати пуск та зупинку пожежних насосів із приміщення пожежного посту.

12.3.5 Пристрої відновлення автоматичного стану повинні розміщуватись в приміщенні пожежного посту.

12.3.6 Пристрій переключення автоматичного та дистанційного пуску насосів на місцевий слід розміщувати в насосній станції.

12.3.7 Пристрої місцевого пуску та зупинки компресора слід розміщувати в насосній станції або в приміщенні, де розміщуються вузли керування в залежності від знаходження компресора.

12.3.8 В системах пінного пожежогасіння для захищуваних приміщень, де можливе знаходження людей, необхідно передбачати пристрої переключення автоматичного пуску на дистанційний та для всіх захищуваних приміщень і перед входом повинна передбачатись звукова і світлова сигналізація – табло «ПІНА – ВИХОДЬ!», «ПІНА – НЕ ВХОДИТИ!» Суміжні приміщення, які мають вихід тільки через захищуване приміщення та приміщення, що мають канали, підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту, повинні мати аналогічну сигналізацію.

12.3.9 В приміщенні насосної станції необхідно передбачати світлову сигналізацію:

а) про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання пожежних насосів;

б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів, насосів-дозаторів, дренажного насоса та електроприводів запірної арматури (з розшифруванням за кожним видом обладнання);

в) про несправність електричних ланцюгів спрацювання вузлів керування та видачі командного імпульсу на включення (з розшифровкою за напрямками);

г) про заклинювання електрозасувок (з розшифровкою по напрямкам);

д) про аварійний рівень в пожежному резервуарі, в ємкості з піноутворювачем, у дренажному приямку.

12.3.10 В приміщенні пожежного поста повинна бути:

1) світлова і звукова сигналізація:

а) про виникнення пожежі (з розшифруванням зони,секції);

б) про пуск насосів (з розшифруванням насосів);

в) про початок роботи системи (з розшифруванням напрямку, по якому подається вогнегасна речовина);

г) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням насосів);

д) про несправність в системі;

е) про зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;

ж) про падіння тиску в автоматичному водоживильнику, імпульсному пристрої,трубопроводах повітряних спринклерних або спонукальних повітряних дренчерних систем;

и) про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);

к) про заклинювання електрозасувок;

л) про несправність ланцюгів електроуправління електромагнітних вентилів (загальний сигнал);

м) про аварійний рівень у пожежному резервуарі, в ємкості з піноутворювачем, у дренажному приямку (загальний сигнал);

н) про падіння тиску нижче розрахункового в міському трубопроводі водопостачання ( в разі його використовування як джерела водопостачання або для автоматичного поповнення резервуару в разі пожежі);

о) про несправність пускового контролера двигуна електрогенератора;

п) про несправність ланцюгів електричного підігріву трубопроводів;

р) про зниження температури в приміщенні насосної станції нижче 5?С.

2) світлова сигналізація:

а) про наявність напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;

б) про відключення звукової сигналізації;

в) про пожежу;

г) про несправність;

д) про положення електрозасувок (відкриті);

е) про відключення автоматичного пуску (з розшифруванням зон, напрямків).

Це лише найважливіші вимоги, що стосуються водяного пожежогасіння.

Якщо Ви бажаєте отримати консультацію з приводу системи пожежогасіння, ви можете звернутись за телефоном (044)286-94-05 або написати Ваше питання в формі зворотного зв’язку на нашому сайті.

Використовуємо веб-камеру, як засіб стеження

Якщо вам завжди хотілося стати справжнім шпигуном, ви можете ознайомитися з невеликою інструкцією про те, як можна перетворити звичайну веб-камеру на справжню камеру для таємного спостереження і переглядати потокове відео з будь-якої точки світу за наявності інтернету. Читаємо далі, все досить просто і зрозуміло.

 1. Почнемо з того, що у всіх веб-камер є індикатор - світлодіод, який показує працює камера чи ні. Звичайно ж, це дуже помітно, тому його потрібно отпаять або відламати. Для експериментів пропонуємо взяти стару веб-камеру, як, наприклад, на фото.

Новый рисунок (5)

Далі розкручуємо камеру і бачимо той самий індикатор:
Новый рисунок (1)

Ось він у увімкненому стані:

Новый рисунок (2)

Як вже було сказано, індикатор потрібно привести в неробочий стан. Для цього є два способи. Перший - відпаяти сам індикатор. Цей спосіб складний через дуже маленький розмір індикатора, але якщо розміри веб-камери і Ваші навички роботи з паяльником дозволяють це зробити - дуже добре. Другий спосіб - за світлодіодом зазвичай знаходиться регулятор напруги, який можна акуратно відламати, що нами і було зроблено.

А ось і сам індикатор, вже окремо від камери:
Новый рисунок (4)

Закручуємо камеру і на цьому перший етап підготовки закінчений.Новый рисунок

 1. Тепер потрібно вирішити в якому режимі камера буде записувати відео. Ідеальний варіант – камера знімає і записує тільки при русі. Для цього ми будемо використовувати програму iSpy. Встановіть програму, при запуску виберіть мову або Ви зможете зробити це потім в налаштуваннях.
 2. Переходимо до налаштувань безпосередньо програми. У вікні натискаємо «Додати»> «Відеокамеру», вибираємо назву своєї камери і дозвіл в якому камера зніматиме відео, натискаємо «Оk». 

  Далі з’являться налаштування. Їх величезна кількість, зупинимося тільки на основних:

Новый рисунок (9) Новый рисунок (8) Новый рисунок (7)Також Ви можете налаштувати трансляцію через Інтернет для того, щоб переглядати відео віддалено або збереження записів на на FTP-сервер, YouTube, GoogleDrive.

А якщо після невеликих експериментів Ви захочете побудувати повноцінну систему відеоспостереження - Ви завжди можете звернутися до нас.

Особиста охорона. Яким повинен бути ідеальний охоронець

На сьогоднішній день, особиста охорона - це не просто данина моді для відомих і багатих людей, а реальний захист від грабіжників, викрадачів, конкурентів, терористів та інших зловмисників. Тому головним критерієм для охоронців сьогодні є профессіоналізм.
krashiy_zont
Який портрет ідеального «хранителя тіла»:

 1. Професійно підготовлений, має високий професійний рівень;
 2. НІКОЛИ не піддається паніці, стрессоустойчів, спокійний, терплячий, почасти холоднокровний;
 3. Здатний самостійно приймати рішення, діяти швидко і завжди керуватися здоровим глуздом.
 4. Може передбачати і уберегти клієнта від нанесення йому навмисного і ненавмисного шкоди (як замах на життя, так і нещасний випадок);
 5. Постійно контролює ситуацію, оперативно реагує на нестандартні ситуації, вибираючи з безлічі можливих варіантів розвитку подій, найбільш доцільний;
 6. Не обмежує клієнта в процесі його активності, не помітний і не обтяжливий;
 7. Завжди діє на випередження (оглядає місце прибуття клієнта, може впізнати вибуховий пристрій або виявити стеження);
 8. Під час скоєння нападу першочерговим завданням для охоронця є захист клієнта і тільки після того, як охоронець переконається, що клієнт в безпечному укритті він може вжити заходів з нейтралізації нападників;
 9. Володіє доброю фізичною підготовкою, знає прийоми рукопашного бою і володіє зброєю;
 10. Не розголошує конфіденційну інформацію
 11. Працює тихо, але ефективно.

Особиста охорона - вершина професійної майстерності, і співробітники такого рівня, які до того ж ризикують своїм життям, коштують дорого. За невеликі гроші можна найняти тільки малокваліфікованих особистих охоронців. Наймаючи непрофесіонала, ви створюєте небезпечну ілюзію власної безпеки. Але коли ви це зрозумієте, може бути вже занадто пізно.

Компанія Сатурн-К стала учасником арт-проекту «Краса проти раку»

Керівництво та колектив нашої компанії завжди з особливою увагою ставилося до благодійних проектів. Зараз ми хочемо з Вами поділитися фотозвітом презентації благодійного арт-проекту «Краса проти раку», який відбувся 1 червня на головній спортивній арені країни, на НСК “Олімпійський”. Автор проекту - Ольга Коваль та організатор проекту - Ліка Співаковська вітали гостей теплими словами на відкритті заходу.

Лаунж-зона НСК “Олімпійський” перетворилася на творчу майстерню, де гарні, знамениті та успішні люди України (Діана Дорожкіна, Мирися Горобець, Влада Литовченко, Руслана Писанка, Аїда Ніколойчук, Дар’я Трегубова, Світлана Митрофанова, Фурса Оксана, Григорій Решетник, Посипайко Ігор ) змогли відчути себе справжніми художниками.

Директор Сатурн-К Олександр Павловський разом з донькою також взяли участь у мистецькому інтерактиві.

Арт-проект «Краса проти Раку» триватиме до кінця серпня, після чого сформована за цей час колекція робіт буде представлена ??на благодійному аукціоні на початку вересня, а зібрані кошти підуть на допомогу онкохворим дітям.

10323984_310043535812954_1235195996258477706_n

_ _

Організатор проекту Ліка Співаковська

Організатор проекту Ліка Співаковська

10425036_770682809638791_4030412225747982156_n

Олександр Павловський з донькою

10308419_770674352972970_5704670287267563748_n

Автор проекту Ольга Коваль, Олександр Павловський, Ліка Співаковська

Ми відкрили новий напрямок – електромонтажні роботи

Новый рисунок (1)
Ми володіємо багаторічним досвідом, штатом кращих фахівців і готові виконати електромонтажні роботи будь-якої категорії складності.

Як компанія, основним напрямком діяльності якої є інсталяція систем безпеки, з електромонтажними роботами ми стикалися вже багато разів і вирішили виділити окремий напрям.

Готові запропонувати Вам наступні послуги:
- Монтаж внутрішнього і зовнішнього освітлення;
- Прокладка силових проводів та кабелів відкритим або закритим способом в металорукаві, гофротрубе, металевих і пластикових трубах;
- Монтаж і збірка електрощитів;
- Установка електролічильників;
- Монтаж розеток, вимикачів, освітлювальних приладів, прохідних вимикачів;
- Виявлення і усунення несправностей в електричних мережах;
- Монтаж лотків і коробів;
- Монтаж заземлюючих пристроїв;
- Пусконалагоджувальні роботи з електротехнічним установкам.

Детальніше: http://saturncorp.com.ua/produkty-ta-poslugi/?lang=uk

Структуровані кабельні мережі як основа безпеки житлових будівель

sks
Після вибуху
газу в житловому будинку в Миколаєві минулого тижня, стало зрозуміло що газ у житлових будинках, - це бомба уповільненої дії. Ви ніколи не зможете бути впевнені в тому, що Ваші сусіди дотримуються елементарних правил вибухо-пожежної безпеки, що в сусідній квартирі не зламалася плита, що призвело до витоку газу з системи. До чого це я? До того що є просте рішення цієї проблеми, яке лежить на поверхні, - автоматизована система управління будівлею (BMS - Building Management System), яка передбачає автоматизацію інженерних систем життєзабезпечення будівлі.

BMS включає в себе наступні системи:

 1. Електропостачання (освітлення, опалення, теплопостачання, управління ліфтами, системами поливу, каналізацією, облік енергоресурсів).
 2. Структуровані кабельні системи (телефонія, комп’ютерні мережі, аудіо-та відео системи будівлі).
 3. Системи безпеки (охоронно-пожежна сигналізація, системи пожежогасіння, відеоспостереження, система контролю загазованості, СКУД).

Установка тільки однієї системи контролю загазованості може попередити вибух газу в будівлі, а весь комплекс BMS дозволить бути впевненим, що ймовірність виникнення неполадок і аварій буде прагне до нуля.

Для реалізації такого підходу важливо звернути увагу на структуровані кабельні мережі, так як це основа всього комплексу обслуговуючих систем будь-якої будівлі.

Давайте розберемося, що структурована кабельна система і яка її роль в інфраструктурі будівлі.

Структурована кабельна мережа служить для передачі інформаційних потоків і керуючих сигналів виконавчих пристроїв. СКС являє собою ієрархічну кабельну систему, яка об’єднує пристрої телефонної мережі, електричні прилади, засоби доступу до інтернету, охоронно-пожежну сигналізацію, локальну мережу, обчислювальні прилади, системи контролю та управління доступом, клімат-контроль, відеоспостереження і т.д. Саме тому слід передбачити всю проводку і місце для розміщення активного та пасивного обладнання СКС ще на етапі проектування будівництва будівлі. Застосування нових рішень в області СКС дозволяє поліпшити інформаційне середовище і структуру підприємства не тільки за рахунок кабельних систем, а й передбачає рішення для мережевого програмного забезпечення, управління доступом до інформації, програми захисту інформації, збільшення інформаційних вузлів підприємства.

Основним завданням СКС є її задоволення потреб потенційних користувачів системи без її розширення протягом усього терміну існування будівлі. Завдання не з простих, тим більше якщо врахувати, що сама СКС створюється тоді, коли, фактично, ще ніхто не може достеменно сказати що за системи згодом будуть об’єднані нею.

Таким чином, СКС повинна мати наступні  ознаки:

 1. Універсальність ( дозволяти передачу всіх видів сигналів мережевого обладнання різного призначення). Тобто СКС спочатку будується не для будь-якої певної мережевої технології (наприклад Інтернет), а як система – набір стандартизованих технічних характеристик на принципах відкритої архітектури . Це забезпечує можливість використання кабельної системи для передачі сигналів найрізноманітніших додатків і веде до скорочення кількості типів кабелів до двох – кручений пари ( симметрический ) і волоконно -оптичного . Важливим моментом є те , що комутація як усередині самої системи СКС , так і з зовнішнім обладнанням повинна обмежуватися невеликим набором шнурів зі стандартними роз’ємами , що значно спрощує адміністрування системи.
 2. Структуризація. Як вже було сказано вище, СКС - це система ієрархічна і структурована, тобто саме поняття «СКС» має на увазі впорядкованість за певними законами. СКС складається з ієрархічно побудованих підсистем, які виконують певні функції і пов’язані між собою гнучкими інтерфейсами.
 3. Надмірність і адаптивність - можливість введення до складу СКС додаткових інформаційних розеток (швидко і з мінімальними витратами додавати в мережу нове обладнання, міняти топологію трактів передачі).
 4. Дозволяє організувати спільну службу експлуатації.
 5. Надійність і довговічність. Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше 10 років.

Відповідно до чинного міжнародним стандартом ISO / IEC 11801, універсальна СКС повинна включати в себе і будується на основі наступних елементів:

 • робоче місце;
 • горизонтальна кабельна система;
 • телекомунікаційна шафа;
 • магістральна кабельна система;
 • апаратна;
 • міський ввід.

Робоче місце – це все елементи від телекомунікаційної розетки до робочої станції: адаптери, телефони, комп’ютери, термінали, сполучні кабелі та інше. Обладнання робочого місця не входить в сферу дії зазначених стандартів .

Горизонтальна кабельна система включає в себе елементи від телекомунікаційної розетки на робочому місці до горизонтального кросу в телекомунікаційній шафі. Вона включає в себе розетку, горизонтальний кабель , точки терминирования і Петч- корди (з’єднувальні перемички). Горизонтальна кабельна система повинна мати топологічну конфігурацію “зірка”, а максимальна протяжність кожного горизонтального кабельного сегмента не повинна перевищувати 90 метрів, незалежно від типу використовуваної передавальної середовища . Стандартами ISO / IEC 11801 схвалено такі типи передавальних середовищ:

 • Чотирьохпарний або двопарний збалансований кабель “вита пара” неекранований або екранований (UTP, FTP, S-FTP) опором 100 Ом;
 • Двопарний збалансований кабель екранована “вита пара” (STP) опором 150 Ом;
 • Двожильне багатомодове оптоволокно 62,5 / 125 або 50/125 мкм.

Кожне робоче місце повинне бути оснащене мінімум двома портами в комунікаційній розетці (для телефонії та ЛВС (додатків передачі даних)).

Телекомунікаційна шафа являє собою місце для розміщення системного телекомунікаційного обладнання горизонтальної розподільчої системи, і кросових сполук для магістральної і горизонтальної кабельних систем.

З’єднання апаратних і міських вводів, телекомунікаційних шаф забезпечує магістральна кабельна система. Вона включає в себе магістральні кабелі, точки терминирования кабелів і кроссировочні перемички, проміжні та головні кроси, які використовуються для комутації сегментів магістралі.

Магістральна кабельна система повинна мати топологічну конфігурацію “зірка” або “ієрархічна зірка”. Максимальні відстані кабельних сегментів в магістралі залежать від типу передавальних середовищ:

 • збалансований кабель “вита пара” (UTP, FTP, S-FTP) опором 100 Ом (90 метрів - для передачі даних, 800 м – для голосових програм);
 • збалансований кабель екранована “вита пара” (STP) опором 150 Ом (90 метрів - для передачі даних, 800 м – для голосових програм);
 • багатомодове оптоволокно 62,5 / 125 або 50/125 mkm (2000 м – для будь-яких додатків)
 • одномодовое оптоволокно 8,3 / 125 мкм (3000 м – для будь-яких додатків).

Апаратна спільно з магістралями є засобом обслуговування будівлі. Це приміщення, де знаходиться велике телекомунікаційне обладнання. В апаратній також можуть бути реалізовані функції телекомунікаційної шафи.

Міський ввід - це засіб обслуговування будівлі, за допомогою якого відбувається з’єднання, розташованих усередині будівлі, магістральних сегментів телекомунікаційної системи, з магістральними системами зовні і між будівлями. Міський ввід також може виконувати функції апаратної.

Вся ця система може обслуговувати величезну кількість обладнання і систем будівлі як житлового, так і будь-якого іншого призначення. Але це тільки в тому випадку, якщо СКС спочатку була розрахована на обслуговування комплексу систем BMS, що в нинішніх проектах будівництва в Україні є великою рідкістю.

Документи з пожежної безпеки, які повинні зберігатися на підприємстві

proverka


Нам
дуже часто задають питання з приводу того, які документи з пожежної безпеки повинні бути на підприємстві. Ми вирішили написати перелік основних документів на нашому сайті, щоб кожен бажаючий міг легко і швидко його знайти. Список достатньо великий, але дозволить Вам бути завжди готовими до чергової перевірки органами державного пожежного нагляду. Отже:

1. Наказ про порядок проведення навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки.
2. Всі накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих об’єктів.
3. Програми для проведення, а також перелік питань для перевірки введеного та первинного протипожежних інструктажів.
4. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

5. Експертні висновки щодо повноти та правильності виконання протипожежних вимог в проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, впровадження нових технологій і технічне переоснащення об’єктів виробничого та іншого призначення.
6. Дозволи на на початок роботи підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів, на запуск нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, оренду нових приміщень, введення нових технологій.

7. Сертифікати відповідності на всі види протипожежної обладнання та пожежної техніки.
8. Перелік обов’язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки.
9. Інструкції та розпорядження, які встановлюють відповідний протипожежний режим.
10. Загальна інструкція про заходи протипожежної безпеки для всього об’єкта.
11. Інструкція для всіх вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень (складів, цехів, лабораторій, майстерень) про пожежну безпеку.

12. План-схема евакуації людей у ??разі пожежі.
13. Інструкція працівників охорони.
14. Для працівників охорони слід скласти список посадових осіб підприємства із зазначенням домашньої адреси, номерів службового і домашнього телефонів.
15. Акти вимірів опору ізоляції електрообладнання та електричних мереж.
16. Пакет документації, який наведено в Правилах технічного утримання установок пожежної автоматики”.
17. Регламенти технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, автоматики, оповіщення про пожежу, перезарядки вогнегасників.
18. Наряди-допуски на виконання вогневих робіт.

Це дорожня карта, дотримання якої допоможе Вам успішно пройти будь-яку пожежну перевірку. Якщо у Вас залишилися питання, Ви можете написати нам. Для цього є форми зворотного зв’язку в розділі “Контакти”, там же є і номери телефонів.

Передвиборна естафета набирає оберти

10250261_736166013094871_5087916338851490688_n
Кандидати
в президенти України відвідують підприємства України, проводять агітацію. Приємно, що в списку кращих підприємств України багато наших клієнтів.

Наприклад, сьогодні, 25 квітня, один з кандидатів відвідав морський термінал ТОВ «Евері» в Миколаєві.

Не так давно для компанія ТОВ «Евері» ми створили і впровадили масштабний проект по IP-відеоспостереженню, в рамках якого ми змонтували близько 100 камер спостереження. Основним завданням, яке перед нами поставили - це побудувати систему таким чином, щоб вона наочно надавала відомості про всі поточні операціях величезного об’єкта в режимі он-лайн.

Показово, що компанія ТОВ «Евері» завжди відрізнялася серйозним підходом до безпеки. Система охоронних заходів ТОВ «Евері» забезпечує безпеку вантажу, що знаходиться на зберіганні включає фізичну охорону, автоматичну систему охоронної сигналізації, відеоспостереження і т.д. Крім того ТОВ «Евері», як і ми, дотримується міжнародних стандартів якості ISO 9001.

10250225_736166009761538_1456657507126635541_n 10176046_736166356428170_8893587400106901692_n

Як забезпечити наявність товару в торговому залі за допомогою RFID

22 квітня Кріс Доун, який очолював RFID департамент компанії American Apparel, поділиться з учасниками Московського ID-Форуму (www.id-forum.ru) досвідом реалізації одного з найвідоміших RFID-проектів в роздрібній торгівлі. Сьогодні Кріс є одним з найавторитетніших незалежних RFID-консультантів і засновником власної компанії Arden Data, яка впроваджує інновації в роздрібній торгівлі.

Kris_Doan
Це інтерв’ю
Кріса Доуна, записане RFID Arena - погляд представника роздрібної індустрії на впровадження RFID. Мета інтерв’ю - поговорити про впровадження RFID в мережі American Apparel в цілому і обговорити, як він сам сприймає, наскільки ефективним було це впровадження.

American Apparel - це вертикально інтегрована мережа магазинів модного одягу (переважна більшість продукції власного виробництва), що має на увазі використання жорстко замкнутих ланцюжків постачань.

Що стало імпульсом до впровадження RFID ?

Кріс Доун: Звернення в сторону RFID було обумовлено нашими лідерськими позиціями на ринку. Було поставлено завдання : забезпечити наявність необхідного товару в торговому залі. Безпосередньо впровадження RFID почалося з процесів поповнення асортименту торгового залу , переміщення товару зі складу магазина на полиці в торговому залі. Подібний підхід відрізняється від більшості проектів в модному рітейлі : найчастіше RFID починають використовувати , щоб добитися більшої простежуваності на рівні товарної одиниці на всьому шляху її проходження , з моменту виробництва , через розподільний центр до торгового залу.

Які завдання були поставлені перед розробниками ?

Кріс Доун: До впровадження RFID в магазинах American Apparel володіли інформацією про наявність товару в магазині , але не було даних , де конкретно він знаходиться , в залі або десь ще. У American Apparel зазвичай розкладають по одному примірнику кожного розміру і кольору кожної моделі , але без технологічної підтримки ця задача було важкоздійснюваним . Якщо чорна футболка розміру S продана , зазвичай потрібно якийсь час , щоб нова з’явився в торговому залі знову. До тих пір непродані футболки припадали пилом у підсобці . У магазинах були зобов’язані проводити так звані «процеси ідеального поповнення » , що означало « зіставлення і порівняння » того, що повинно бути в торговому залі , цю процедуру проводили 2-3 рази на тиждень після закриття магазину. Сам процес займав 4-5 годин за участю 4-6 співробітників.

Ще однією проблемою було неточна інформація про рівень запасів . Втрати неможливо було відстежувати, люди часто допускали помилки при підрахунку, в торговому залі траплялася пересортиця, все це приводило до того, що неможливо було отримати точні дані про ситуацію на складі. Були розроблені нові бізнес процеси, але скоро стало очевидно, що необхідна технологія, яка б забезпечувала наявність потрібного товару в залі. Деякі продавці -консультанти володіють вродженою здатністю відразу бачити, чого не вистачає на полицях, але, на жаль, далеко не всі володіють цим даром, і цьому не можна навчити. Потрібно було вирішити завдання, як поповнювати полиці швидко і ефективно. Адже доти, поки товару немає у торговому залі, його не продадуть.

З точки зору рітейлу, в чому краса RFID ?Кріс Доун: RFID не тільки вирішує технічні проблеми, він також допомагає в управлінні персоналом. Він дозволяє ефективно розподіляти робочу силу на всі магазини мережі, забезпечуючи правильне співвідношення співробітників на своїх місцях. RFID – це менше рутини, більше цікавих завдань. Коли немає необхідності у виконанні нудних, монотонних операцій , начебто підрахунку товару вручну, співробітники торгового залу отримують можливість сконцентруватися на своїх безпосередніх завданнях, а саме – продажах, роботою з покупцем, замість того, щоб проводити час в підсобних приміщеннях для роботи на складі.

Я твердо впевнений у тому, що жодна людина не в змозі забезпечити точність інвентаризації, яка досягається при використанні RFID. Навіть рішення на базі штрих- коду не можуть гарантувати точних даних, тільки приблизні значення, не кажучи вже про інвентаризацію за допомогою паперу і ручки. Дані, отримані за допомогою RFID, для менеджера магазину , відповідального за внутрішні процеси, менеджера складу, або будь-якому фахівцеві, відповідальному за підтримання рівня запасів, точність даних обліку або рух товару. RFID – це незамінний інструмент для глибинного аналізу даних, для більш ефективного підтримання рівня запасів. Ця технологія гарантує, що кожна товарна одиниця перебуває на своєму місці, в тому магазині і в той час, де і коли їй слід бути, що в кінцевому підсумку веде до зростання продажів. Я ніколи не забуду, яке враження справляла використання RFID на рядових співробітників магазинів American Apparel. Я переконаний в тому, що після того, як ти спробував в роботі RFID, колишнє управління складом без цієї технології здається безглуздим перекладанням товару, ніяк не відбивається на продажах.

Як RFID-система впливає на щоденні операції?Кріс Доун: Висока, більше 90%, точність даних про стан складу, рівні запасів товару – це реальність сьогоднішнього дня, але до впровадження RFID в American Apparel вважали, що цей показник в компанії «високий настільки, наскільки це можливо». У реальності ж поняття не мали про точну кількість товару, вираженому в числовому значенні. Будь рітейлер, що не використовує RFID, знає тільки приблизні цифри про стан свого складу. RFID також запобігає пересортицю: використання цієї технології гарантує, що товари знаходяться в торговому залі саме там, де вони повинні бути, що означає, що вони будуть продані швидко.

RFID позбавляє персонал від монотонних рутинних операцій і дозволяє приділяти більше уваги клієнтам, що сприяє зростанню продажів. Пересортиця в торговому залі більше не є проблемою. Ситуації, пов’язані з нестачею потрібного товару в магазині, істотно скорочуються. Всі разом ці фактори позначаються на підвищенні якості обслуговування.

Як впливає впровадження RFID на роботу персоналу?

Кріс Доун: В останні роки в Європі в якості продавців -консультантів торгового залу залучають зовсім молодих людей, без особливого досвіду та спеціальної підготовки. У модному рітейлі також використовується багато тимчасових співробітників. American Apparel завжди був в авангарді вуличної моди, і молоді співробітники були обличчям свого бренду.

Але навіть десяти – п’ятнадцятирічний досвід роботи в торгівлі не означають, що співробітник знає все про облік та інвентаризацію і не допускає помилок. Інвентаризація – це як і раніше підрахунок одиниць товару, і число неминучих помилок з причини горезвісного «людського фактора» не зменшується, не дивлячись багаторічний досвід роботи. Зниження помилок при підрахунку товару – з цим завданням під силу впоратися тільки RFID.

У роздрібній торгівлі зайняті співробітники з різним рівнем компетенції. Але за допомогою RFID виконати інвентаризацію на високому рівні зможе як висококваліфікований співробітник, так і новачок з невеликим досвідом і низькою компетенцією. Це означає, що тепер по- справжньому цінний працівник зможе займатися складними, більш відповідальними завданнями.

RFID – проста технологія, її в змозі освоїти навіть новачок, якому можна довірити управління запасами і можна бути впевненим, що він впорається з цим завданням.

Простий приклад: Нью -Йорк, магазин American Apparel, четвер, новий співробітник прийнятий на роботу. У п’ятницю він пройшов навчання RFID, в суботу йому було доручено поповнювати склад товаром, на третій день роботи він повністю зайнявся складом самостійно.

В іншому магазині раптово звільнився досвідчений працівник і координатор складу не зміг знайти йому гідну заміну відразу, але завдяки RFID він зміг вийти з положення, довіривши виконання професійних завдань двом тимчасовим працівникам, які впоралися без особливих зусиль.

Зазвичай знайомство з новою технологією і навчання персоналу – завдання не з простих, особливо це було важко, коли RFID тільки починали використовувати. Як ви справлялися з подібними труднощами?

Необхідно ретельно продумати, як навчити ваш персонал використовувати RFID, адже це абсолютно новий підхід до інвентаризації, нове сприйняття знайомих процесів. Ви повинні підійти до навчання з усією відповідальністю.

Найчастіше спочатку виникає неприйняття, люди чинять опір новому, це їм властиво: все життя ти виконував завдання так, а зараз все має бути інакше. Ви повинні бути готові протистояти цьому опору.

Ключовий момент – це зміна системи менеджменту. Процеси управління повинні добре контролюватися. Справа не тільки в тренінгах, навчанні. Передивіться ключові бізнес- процеси, такі, як взаємодія між магазинами мережі, менеджерами, рядовими співробітниками, як на місцевому, так і на глобальному рівні. Ці взаємодії, засновані на достовірних, надійних даних, назавжди змінять процеси у вашій роздрібній мережі.

RFID: бути чи не бути? Яку пораду Ви б дали тому, хто замислюється про впровадження RFID в індустрії моди?

Кріс Доун: Я не можу уявити нікого в цій сфері бізнесу, хто відмовився б використовувати RFID. Об’єктивно, на сьогоднішній день іншого способу отримувати надійні, достовірні дані про те, де в дану хвилину знаходиться ваш товар, що він дійсно там, де має бути, просто не існує. Якщо відстеження на рівні товарної одиниці важливо для вашого бізнесу, прийшла пора задуматися про впровадження RFID.

Ціна мітки більше не є проблемою - технологія готова і стандарти встановлені. На початку проекту у співробітників магазину було таке відчуття, що RFID весь час помиляється, що було наслідком раннього етапу впровадження, але це не може бути суттєвим аргументом проти RFID. RFID допомагає виявити помилки швидше, і вони можуть бути виправлені вчасно, що неможливо при проведенні операцій вручну. Втрати даних можуть бути легко і швидко скориговані завдяки одній операції, виконаної за допомогою сканера.

Огляд автоматичних засобів подачі вогнегасних порошків

Результати робіт дослідників у галузі порошкового пожежогасіння показують, що вогнегасна здатність автоматичних засобів порошкового пожежогасіння у високій мірі залежить від способу подачі вогнегасного порошку на вогнище пожежі. Отже, розглядати практичну ефективність вогнегасних порошків в даній області має сенс тільки разом із засобами їх подачі.

Розглянемо установки, побудовані на основі модулів порошкового пожежогасіння (МПП) імпульсного і короткочасної дії. Установки порошкового пожежогасіння на основі МПП короткочасної дії у своєму конструктивному виконанні мають розгалужену мережу трубопроводів. Отже, в таких установках необхідно застосовувати порошки з відносно низькими показниками дисперсності. Однак в лабораторних умовах дані порошки будуть мати відносно низьку огнетушащую здатність, крім того, модулі короткочасної дії мають відносно тривалий час дії (витрачається час на подачу виштовхуючого газу в посудину з порошком, псевдозрідження порошку, проходження газопорошковим суміші по трубопроводах)  – такі основні недоліки установок з МПП короткочасної дії. Їх основною перевагою є висока надійність гасіння пожежі за рахунок відносно тривалого часу дії. Натурні експерименти показали, що гасіння пожежі такими модулями настає через 2-8 сек після початку подачі порошку. Надалі відбувається охолодження конструкцій огнетушащим порошком, що виключає повторне займання горючих речовин.

Розглянемо основні переваги і недоліки МПП імпульсної дії.  Лінійна швидкість розповсюдження пожежі, як правило, в перші 5 хв його розвитку збільшується в 2 рази; до того ж у більшості випадків в перші хвилини розвиток пожежі відбувається за коловою схемою (поки фронт горіння не досягне вертикальної огороджувальної конструкції (стіна, перегородка, протипожежна завіса і т.д.)). У цьому випадку швидкість наростання площі пожежі знаходиться в прямій квадратичної залежності від часу його поширення. Таким чином, очевидно, що саме виявлення і ліквідація пожежі на ранній стадії його розвитку є пріоритетним напрямком пожежогасіння. При цьому об’єкту наноситься мінімальний збиток і знижується загроза життю і здоров’ю людей і тварин. У зв’язку з цим багато виробників надають своїм виробам додаткові функції автономного виявлення пожежі. Так, ТОВ «ПромЕПОТОС» представило давно відоме на ринку виріб МПП «Буран-2, 5″ в новій якості – під маркою «Буран-2,5-2С». Модуль має потрійне резервування по запуску за рахунок двох незалежних ланцюгів електропуску, а також функції теплового самоспрацьовування. Потрійне резервування дозволяє використовувати як традиційний шлейф запуску, так і підключення будь-якого автономного сповіщувача, додатково є можливість запуску від елемента передачі теплового імпульсу, що багаторазово підвищує надійність модуля. Цей же підхід буде найближчим часом поширений і на інші марки модулів, що випускаються даною фірмою.

Отже, ми визначили переваги ліквідації пожежі на його «зародкової» стадії. Дані властивості притаманні імпульсним модулям, оскільки є можливість їх монтажу в місцях передбачуваного виникнення пожежі, що є їх основною перевагою перед іншими МПП. До того ж імпульсні МПП мають високу вогнегасної здатністю за рахунок значної інтенсивності подачі порошку і, отже, миттєвого його накопичення в обсязі полум’я. Крім того, при імпульсному внесення вогнегасної складу в осередок горіння, крім звичайного гасячого впливу, маса вогнегасної порошкового складу додатково посилює цей вплив за рахунок своїх кінетичних параметрів. Наступна перевага імпульсних МПП перед МПП короткочасної дії – відсутність системи трубопроводів і, як наслідок, низька металоємність, можливість застосовувати дрібнодисперсні порошки, що володіють високою вогнегасною здатністю.

Далі розглянемо основні недоліки імпульсних порошкових модулів. Знову звернувшись до тактико-технічними даними імпульсних модулів, відзначимо короткий час їх дії. В результаті квазімгновенного виходу порошку з модуля в захищається зоні створюється висока концентрація вогнегасної речовини на час не більше 1 сек. Таких умов достатньо для ліквідації горіння, так як для припинення процесу горіння достатньо в обсязі полум’я створити концентрацію порошку, вище вогнегасної, на десяті частки секунди. Однак у наступні секунди концентрація порошку буде знижуватися, і за умови наявності нагрітих конструкцій вище температури займання горючих матеріалів можливе повторне загоряння.

 Отже, підводячи підсумки, зазначимо таке:
1. В даний час спостерігається поширення порошкових АУПТ на ринку автоматичних засобів пожежогасіння на базі МПП як короткочасного, так і імпульсної дії, які мають як переваги, так і недоліки;

2. Основні недоліки МПП короткочасної дії – це їх тривалий час дії; імпульсної дії – відсутність запасу порошку для підтримки рівня безпеки від повторного займання;

3. Одним із шляхів взаємного виключення зазначених недоліків у захисті об’єктів може бути комбінація модулів короткочасного і імпульсної дії;

4. Для різних типів МПП оптимальні будуть огнетушащие порошкові склади з певними характеристиками, проте в даний час немає нормативної бази, що дозволяє розділити вогнегасні порошки по областях застосування з урахуванням параметрів подачі з засобів пожежогасіння.

Наші переваги

lamp
1. Досвід на ринку і комплексний підхід

Наша корпорація більше 18-ти років успішно працює на ринку послуг безпеки і пропонує повний комплекс послуг від проектування, монтажу та пуско-наладки систем безпеки та автоматизації до фізичної охорони і детективних і послуг.
2. Ефективні консультації у виборі рішень
Ми забезпечуємо нашим компаніям конкурентну перевагу, пропонуючи перевірені рішення на основі багаторічного досвіду і останніх досягнень технологій з кращим рівнем обслуговування та індивідуальним підходом.
3. Націленість на оптимальне рішення
Ми допоможемо вибрати Вам оптимальне рішення, виходячи з потреб саме Вашого бізнесу. Ми проти переплачіванія за додаткові, часто взагалі не використані в підсумку функції та обладнання. Ви отримаєте рішення, яке на 100% буде відповідати Вашим технічним завданням і всім нормативним вимогам за адекватною вартості.
4. Висока якість послуг
Якісно виконувати взяті на себе обов’язки – це та умова, без дотримання якого ми не змогли б стільки років успішно працювати. З метою подальшого вдосконалення розробленої нами політики якості, ми пройшли сертифікацію ISO 9001:2008, яка підтвердила відповідність менеджменту якості наших компаній міжнародним вимогам.
5. Мобільність, оперативність і професіоналізм наших фахівців
Наш інженерно-технічний персонал щорічно проходить курси підвищення та підтвердження кваліфікації, а кожен інженер з обслуговування забезпечений чергової машиною і повним комплексом необхідного інструментарію для швидкого реагування на заявки наших клієнтів.

Чеські банки переходять на біометричні системи

GeMoneyBank
Чеський банк GE Money Bank до кінця 2014 року збирається встановити у всіх своїх відділеннях устаткування для зняття біометричних підписів.

Це дозволить і банку, і клієнтам відмовитися від паперових документів. Тепер клієнти зможуть користуватися всіма своїми документами через інтернет-банкінг. Про це GE Money Bank інформував ЗМІ.

Інший чеський банк Air Bank використовує біометричні підписи вже з моменту своєї появи на ринку в листопаді 2011 року. За інформацією ?TK, їх застосовують при підписанні договорів з клієнтами через обладнання SignPad, яке знаходиться у відділеннях. Керівництво банку дуже досить цією технологією, так як вона дозволяє відмовитися від використання паперу і тим самим бережливо ставитися до природи.

Біометрія з точки зору чотирьох функцій відеоаналітики

computer
У засобів охорони, як відомо, є чотири класичні функції: виявлення, стеження, розпізнавання і прогнозування. Здається, що ці функції представлені тут у неправильному порядку: розпізнавання після стеження, але практика показує, що розпізнавання допомогою відеоаналітікі відбувається після стеження, так як про об’єкт спочатку накопичуються дані.

В принципі, призначення відеоаналітики саме в автоматизації перерахованих вище функцій засобів охорони: виявлення, стеження, розпізнавання і прогнозування, так як вони виконуються багаторазово, чим і забезпечується безперервне уточнення кількості, місця розташування, типу об’єкта в контрольованій зоні, а також усунення надмірності в результатах.

Розглянемо, наприклад відеоаналітика в периметральній охороні. На перший погляд, її головне завдання – тільки первинне виявлення порушника периметра. Але, в свою чергу, хороша система периметральної відеоналітики виконує всі чотири функції: вищезазначене виявлення; стеження, що виключає повторні спрацьовування по одному об’єкту; розпізнавання, яке мінімізує помилкові спрацьовування, які викликають жовтня та іншої «шум» навколишнього світу, і, нарешті, прогнозування, що дозволяє виконувати функцію стеження при тимчасовому випаданіі об’єкта з поля спостереження.

Перша функція – розпізнавання, передбачає досить широкий спектр завдань, від класифікації об’єкта (ціль або шум) до ідентифікації особи об’єкта за біометричними ознаками.

Технологія, що дозволяє розпізнавати обличчя на основі біометрії особи, є найбільш прогресивною: вона виконує найбільш складні завдання, використовуючи при цьому широкий спектр математичних та інших інструментів. Проте, біометрична система вимагає бездоганної роботи таких функцій відеоналітики як виявлення і стеження. Це пов’язано з тим, що біометрична система реалізує функцію розпізнавання, встановлюючи, з певною часткою ймовірності, зв’язок зображення з ідентифікаторами людей, зареєстрованих в базі даних.

З одного боку, у порівнянні з іншими типами відеоаналітики, біометрична система працює з великою кількістю унікальних шаблонів, що дозволяють ідентифікувати людей. З іншого боку, вона ж і пред’являє більш високі вимоги до сенсора, оптиці, куту огляду, освітленню та іншим характеристикам системи відеоспостереження.

Біометричні системи розпізнавання осіб, на сьогоднішній день, є практично єдиним типом відеоаналітікі, які можуть ефективно працювати в місцях масового скупчення людей. Якщо проаналізувати представлені на ринку системи біометричної і не біометричної відеоаналітики, то стає очевидним факт: небіометріческіе алгоритми не здатні вести індивідуальне виявлення і стеження за людьми в групі, особливо в щільному потоці.

Побудовані на біометричної технології, алгоритми багатокамерного стеження, будуть здатні аналізувати переміщення людей на жвавих об’єктах, оцінювати час перебування, будувати траєкторії їхнього руху, підвищувати точність розпізнавання за рахунок зіставлення результатів з декількох різних камер.

Чому ми вибираємо турнікети Cominfo. Від матеріалу до специфіки ПЗ

cominfo
Продукція Cominfo має цілу низку переваг. Це стосується будь-якого турнікета, незалежно від моделі: повноростовий чи низький, переносний або вмонтований.

Ось ці переваги:

Загальні характеристики:
•    Двонаправлене функціонування – стандарт
• Моторизований привід для максимального комфорту користувачів з такими особливостями:
- Автоматичне обертання після першого поштовху
- Витончений автоматичний контроль швидкістю обертання заснований на силі першого поштовху
- Плавне зупинка
• Безпечне низьковольтне 13,2 В постійного струму – Споживана потужність для приміщень з високою вологістю
•  Корпус: гаряче цинкування, покриття порошковою фарбою або корпус з нержавіючої сталі AISI 304

Специфікації моторизованого приводу:
- Безшумний
- Компактний блок двигуна, коробки передач, гальма і положення кодує пристрої
- Середній час безвідмовної роботи: хв. 2.000.000 циклів
- Без технічного обслуговування
- Чудова якість німецької продукції

Керуюча електроніка:
· Два синхронних послідовних порти RS232/RS485 з виходами для до 40 турнікетів
· Підключення до Ethernet мережі (у тому числі RS485/Ethernet перетворювач)
· Внутрішня резервна батарея
· До 16x програмованих входів / виходів
· Налаштування програмного забезпечення для швидкого і легкого налаштування параметрів роботи
· Файл журналу історії виявлення проблем та / або їх аналізу
· Пульт дистанційного керування пристрій в якості опції для ручного управління турнікетом
· Резервні операції у разі відмови джерела живлення (резервний акумулятор потрібно) для не менш 500 циклів
· Сигнал тривоги у разі вандалізму

Пристрої безпеки і надзвичайних ситуацій:
· Автоматичне відкриття в разі аварійного сигналу (наприклад, пожежної сигналізації) або у разі відмови джерела живлення в конфігурації з двигуном Fail-Safe
· Автоматичне додавання ротора у разі надзвичайної ситуації на турнікетах-триподи BAR з функцією антипаніка
· Автоматичний скидання назад до нормального режиму роботи після скасування аварійного сигналу

Програмне забезпечення для віддаленого управління, віддаленого моніторингу та он-лайн обслуговування:
· Windows-додаток для віддаленого управління кожною смугою індивідуально
· Оперативний On-line контроль стану роботи кожної смуги
· Звіти про аварійні ситуації і сигналах тривоги он-лайн на екрані комп’ютера в рецепції / столі охоронця / центральної операційній кімнаті
· Групування турнікетів відповідно до вимог замовника
· Центральна / локальна кнопка аварійної тривоги

Панелі для дистанційного керування напрямком руху смуг:
· Multi-лейн управління (3 смуги + аварійний вихід або 4 смуги)
· Сенсорні технології
· LED сигналізаційні діоди
· Вбудований зумер / сирена
· Кнопка аварійної тривоги – програмована глобально або локально
· Дані сполуки з турнікетами через RS485
· Резервне живлення

Гарантія: 24-місяця, стандарт

Application Security дослідила ризики безпеки баз даних

man
Згідно з даними дослідження компанії Application Security, організаційні нюанси можуть представляти значніші ризики для безпеки баз даних, ніж зовнішні фактори. Як стверджують аналітики, в більшості випадків бази даних знаходяться під юрисдикцією відразу двох відділів, що займаються контролем програмно-апаратного комплексу та інформаційною безпекою організації. У зв’язку з цим може бути відсутнім консенсус в пріоритетах, а також утиск посадових обов’язків на користь одного з відділів. Крім того, багато хто з респондентів заявляли про відсутність необхідного фінансування.

Поштовхом до дослідження стало опитування, за підсумками якого з’ясувалося, що переважна більшість респондентів (81%) помітили значне зростання ризиків в області інформаційної безпеки за останні три роки. Четверо з п’яти опитаних визнали, що збільшення технічних знань, а також зухвалість хакерів і інших розробників шкідливого ПЗ, стали ключовим фактором для реалізації більш високих рівнів захисту.

51% респондентів сказали, що після оприлюднення інформації про атаки хакерських угруповань Anonymous і LulzSec їх компанії підвищили ступінь інформаційного захисту. 36% підвищили частоту проведення аудитів.

Активісти посприяли реалізації додаткових заходів безпеки в 34% компаній-респондентів, проте лише 14% відзначили, що це посприяло збільшенню фінансування відділів інформаційної безпеки. У 11% організацій провели додаткові кадрові та консультаційні заходи. Аналітики також приділили особливу увагу хмарним технологіям. За даними дослідження 19% опитаних перемістили бази даних у приватні хмари або віртуальні середовища. 2% скористалися послугами громадських хмарних сервісів. 63% респондентів вважають, що питання інформаційної безпеки є основною проблемою при роботі загальнодоступними віртуальними сервісами.

Серед тих респондентів, чиї компанії постраждали від злому, порядку 32% заявили, що витрати організації у зв’язку з інцидентом перевищили $ 100 тисяч, а 11% стверджують, що організація втратила більше $ 1 мільйона. Крім того, 83% опитаних висловили невпевненість в тому, що їх бази даних надійно захищені.

Джерело http://info.appsecinc.com

Компанія Сатурн-К стала офіційним партнером Bosch security

hand-holding-a-puzzle-piece-100231763З теперішнього часу наша компанія може постачати і встановлювати наступний асортимент виробів компанії Bosch:

х Системи відеоспостереження (CCTV), в тому числі найсучасніші IP-рішення і системи для відеоспостереження в екстремальних умовах;

х  Системи управління і контролю доступу;

х Охоронні системи;

х Системи виявлення пожежі;

х Системи голосового / евакуаційного оповіщення;

х Конференц-системи;

х Програмні системи для інтеграції, зберігання та передачі інформації;

х Спеціальна продуктова лінійка Advantage Line для малих об’єктів, в яку входить відеоспостереження, системи голосового оповіщення та охоронна сигналізація.

 Група компаній Bosch є провідним міжнародним постачальником технологій та послуг. Компанія була заснована Робертом Бошем (1861-1942) в 1886 в Штутгарті як «Майстерня точної механіки і електротехніки». До складу групи Bosch входять Robert Bosch GmbH і більше 300 дочірніх компаній і регіональних представництв більш ніж у 60 країнах світу. З урахуванням партнерів Групи в галузі продажів і послуг, компанія Bosch присутня приблизно в 150 країнах. Ця глобальна мережа, що займається розробками, виробництвом та реалізацією продукції, формує основу для подальшого зростання. Щорічно компанія Bosch виділяє понад 3,5 мільярдів євро на НДДКР, а також подає заявки на більш ніж 3 000 патентів по всьому світу. Всі продукти та послуги Bosch призначені для підвищення якості життя за рахунок впровадження інноваційних та корисних рішень.

О консорциуме
 • Консорціум САТУРН має 18-річний досвід на ринку послуг безпеки і, завдяки комплексному підходу і використанню передових технологій, пропонує широкий спектр решенійдля об'єктів будь-якої складності.
 • Яндекс.Метрика
  Live Chat Software